DiviTum® TKa i tre posters på världens största bröstcancerskonferens

2023-12-05 13:00

Biovica, verksamt inom cancermonitorering, meddelar idag att tre sammandrag baserade på studier med blodprovet DiviTum® TKa kommer att presenteras som posters vid världens största bröstcancerskonferens, SABCS, i början av december.

Ny klinisk forskning för DiviTum TKa kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) som hålls 5–9 december 2023. Dessa tre posters förstärker DiviTum TKas värde som en indikator på behandlingsrespons och för att förutsäga behandlingssvar hos patienter med hormonreceptorpositiv (HR+) spridd bröstcancer som behandlas med CDK4/6-hämmare, den mest använda läkemedelsklassen för denna patientpopulation.

"Det är åttonde året i rad som data för DiviTum TKa har accepterats av SABCS, vilket är den största och viktigaste konferensen inom bröstcancer. Alla tre sammandrag är mycket intressanta, men att se DiviTum TKa presterar lika bra eller bättre än andra standardövervakningsverktyg i flera patientfall som studeras i TK IMPACT-studien gör mig såklart extra glad och stolt”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Mer om de tre sammandragen
“Serum thymidine kinase activity as a “real time” biomarker of tumor response to CDK4/6 inhibition in HR+ metastatic breast cancer” baseras på den pågående TK IMPACT-studien vid Washington University. Det är en prospektiv studie som bedömer effekten av mätningar med DiviTum TKa i "realtid" på en läkares beslut om att ändra användning och/eller tidpunkt för annan rutinmässig monitorering. Sammanfattningen belyser flera intressanta patientfall från studien där DiviTum TKa visade sin förmåga att förbättra monitoreringen jämfört med andra standardövervakningsverktyg.

“Genomic and PAM50 correlates of serum thymidine kinase activity (sTKa) in patients (pts) with metastatic breast cancer (MBC) treated with palbociclib (P) and Fulvestrant (F) in the PYTHIA trial” är en delanalys från PYTHIA-studien för vilken topline-resultat redan har presenterats. Analysen undersökte korrelationen mellan TKa-nivåer, inneboende subtyper av bröstcancer och närvaron av de tre vanligaste genomiska tumörmutationerna (p53, PIK3CA och ESR1). Data visar att TKa-nivåerna vid behandlingsstart var högre i luminala B- och HER2-berikade inneboende subtyper och att DiviTum TKa var en starkare indikator för progressionsfri överlevnad än närvaron av mutationer i p53-, PIK3CA- eller ESR1-gener.

“Use of DiviTum-TKa as a biomarker assay for CDK4/6 inhibitor medication compliance and drug-drug interaction assessment in ER/PR positive metastatic breast cancer” baseras på den pågående prospektiva kliniska studie som startade vid Yale i augusti 2023 och använder DiviTum TKa för att identifiera suboptimala TKa-svar orsakade av läkemedel eller problem med läkemedelsinteraktion hos patienter som tar CDK4/6-hämmare. Studien undersöker bland annat sambandet mellan DiviTum TKa-nivåer och effekterna av en minskning av läkemedelsdosen hos patienter med spridd bröstcancer. Studien omfattar 120 patienter och förväntas pågå 12 till 18 månader.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No