DiviTum® resultat från pågående studie presenterade vid AACR

2017-04-03 17:30

Uppsala, April 3 2017. De senaste resultaten på DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro, Dana Farber Cancer Institute, vid American Association for Cancer Research (AACR) årliga möte 2017.

Resultaten, som presenteras som en del av en pågående klinisk studie (NCT02022982) på Dana Farber Cancer Institute, visar att DiviTum® som mäter tymidinkinas-aktivitet (TKA) kan fungera som ett praktiskt blodprov för att monitorera behandlingen med CDK4/6-hämmare. Det finns ett stort behov av en metod för att bedöma behandlingseffekt för dessa nya terapier, både för att optimera patientens behandling och för att förbättra hälsoekonomin. De presenterade resultaten stärker ytterligare DiviTums® potential som en effektiv metod för att utvärdera CDK4/6-hämmare.

De kliniska data som presenterades omfattade DiviTum® analyser på studiens 20 första patienter med solida tumörer. DiviTum® användes för att mäta nivåerna av TKA i blodprover tagna före och under behandling med palbocilib (Ibrance®, Pfizer) i kombination med en MEK-inhibitor. Förändringar i TKA mätt med DiviTum® hade signifikant korrelation med den celldelningshämmande effekten av palbociclib.

Under AACR presenterade Biovica även ett abstract tillsammans med Dana Farber och Karolinska Institutet på DiviTum® analyser av TKA och TK som frigörs som respons på palbociclib i cellextrakt, cellodlingar och i möss. Resultaten underbygger ytterligare DiviTum® som ett enkelt och blodbaserad test för att monitorera effekten av CDK4/6-hämmare både i prekliniska modeller och i patienter.

”Resultaten från studien ger stöd för att använda DiviTum som ett test för att få tidig information om svar på palbociclib-behandling. Vi ser fram emot att inkludera fler patienter i studien och generera ytterligare stöd för DiviTum som en icke-invasiv teknik för patienter som behandlas med CDK4/6-hämmare”, säger Dr Geoffrey Shapiro, MD, PhD, Director, Early Drug Development Center vid Dana Farber Cancer Institute.

”Dessa nya resultat, tillsammans med resultaten som presenterades på SABCS i december 2016 stärker stödet för att DiviTum® kan monitorera CDK4/6 behandlingar. Vi har nu sammanlagt presenterat data från cellinjer, djurförsök, bröstcancerpatienter och andra solida tumörer inklusive lungcancer på CDK4/6-området. Vi kommer fortsätta påvisa värdet som DiviTum® kan tillföra patienter och vårdgivare.” säger Anders Rylander, VD Biovica.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No