DiviTum® inkluderas i ny studie i USA

2019-09-18 08:00

Biovica och SWOG Cancer Research Network har ingått avtal om att studera den kliniska nyttan av DiviTum® genom att analysera blodprov från patienter i SWOG S0226, en studie som påvisat att kvinnor med spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer lever längre om de får en kombination av två anti-hormonella behandlingar.

Genom samarbetet kommer DiviTum® användas för att analysera blodprov tagna från deltagare i studien, som mellan 2004 till 2009 inkluderade 707 postmenopausala kvinnor med spridd bröstcancer vid 73 sjukhus, kliniker och cancercentra i USA och Kanada. I denna nya translationella SWOG studie kommer forskarna använda DiviTum®   för att mäta nivåer av en biomarkör som kan vara kliniskt värdefull för att förutsäga behandlingseffekt hos kvinnor i S0226 studien. Dessa nya DiviTum® data, tillsammans med S0226 data av patienternas behandlingsutfall, kommer att utvärderas för att demonstrera exakt hur DiviTum® kan förutsäga behandlingssvar hos kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer.

SWOG Cancer Research Network är ett nätverk för att genomföra kliniska cancerstudier och är baserat i USA, federalt finansierat av National Cancer Institute (NCI) vilket är en del av National Institute of Health (NIH), det största biomedicinska forskningsinstitutet i världen.  

"DiviTum® har potentialen att bidra med nyckelinformation vid utvärdering och behandling av kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer. Vi ser fram emot att se DiviTum®-resultaten från denna nya korrelativa studie av S0226,” säger Costanza Paoletti, M.D, University of Michigan Rogel Cancer Center och lead investigator av den nya SWOG studien.  

S0226 stängdes officiellt för patientinklusion i juli 2009. De första resultaten publicerades i New England Journal of Medicine (Mehta R.S. et al., 2012) med ytterligare förlängd uppföljning publicerad tidigare i år i New England Journal of Medicine (Mehta R.S. et al., 2019).

 "Vi är mycket nöjda med att SWOG Cancer Research Network inkluderar DiviTum® i sin nya studie. Resultaten planeras vara ryggraden i vår FDA 510(k) ansökan. Vi är övertygade om att DiviTum® har potentialen att avsevärt förbättra utvärderingen av behandlingseffekt för patienter med spridd bröstcancer,” säger Anders Rylander, VD Biovica.

DiviTum® är ett blodtest som med precision mäter celltillväxt och har i flera kliniska studier framgångsrikt påvisat kliniskt värde för att prognostisera, utvärdera och monitorera behandlingseffekt hos kvinnor med spridd bröstcancer (Bjohle J. et al., BCRT 2013; Larsson A.M. et al., Poster # P3-08-13, San Antonio Breast Cancer Symposium 2017; Bonechi M. et al., Oncotarget 2018; McCartney A. et al., EJC 2019).
 

SWOG Cancer Research Network

SWOG (Southwest Oncology Group), en del av National Cancer Institute’s National Clinical Trials Network och NCI Community Oncology Research Program, utgör en del av det äldsta och största offentligt finansierade cancerforskningsnätverken i USA. SWOG har nästan 12,000 medlemmar i 47 stater och sex andra länder som utformar och genomför kliniska studier för människor med cancer. SWOG studier har lett godkännande av 14 cancerläkemedel, förändrat mer än 100 standarder för cancerbehandling och räddat mer än 3 miljoner år av människoliv. Läs mer på swog.org. 

DiviTum®

DiviTum® är en innovativ biomarkör utvecklad för att övervaka och förutsäga behandlingssvar vid cancerbehandling. Via ett blodprov mäts aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK). I normala celler är TK-aktivitet knappt detekterbar, men i cancerceller med ohämmad celltillväxt är nivåerna höga. Eftersom graden av TK-aktivitet är starkt associerad med celltillväxthastighet är det en särskilt lämplig biomarkör för att mäta tumöraggressivitet. DiviTum® har i flera kliniska studier framgångsrikt påvisat kliniskt värde för att prognostisera, utvärdera och monitorera behandlingseffekt hos kvinnor med spridd bröstcancer. Genom att bidra med nyckelinformation för att tidigt identifiera de patienter som inte svarar eller vars tumörer blivit resistenta mot behandlingen, utgör DiviTum® en icke-invasiv och effektiv metod för att prognostisera och monitorera behandlingssvar vid anti-hormonella standardterapier.  

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No