Biovicas DiviTumTKa visar starka resultat vid malignt melanom

2021-05-20 08:00

20 maj 2021 – Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa visar prognostisk och prediktiv förmåga hos patienter med spridd hudcancer som genomgår immunterapi. Dessa resultat från en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att presenteras vid ASCOs årsmöte 4-8 juni 2021.

Studien är det första beviset för att TKa uppmätt i ett enkelt plasmaprov kan användas vid spritt hudmelanom för att förutsäga resultatet för patienter som behandlas med immunkontrollhämmare och ge information för bättre riskbedömning innan behandlingen påbörjas i denna patientgrupp.

Studien mäter nivåerna av tymidinkinasaktivitet (TKa) i plasmaprov från 124 patienter och korrelerar TKa-nivåerna för tumörstadiet, behandlingssvar, progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS). Studieresultaten visar att hos patienter som behandlats med immunkontrollhämmare hade de med låg TKa mer än 25 procents högre svarsfrekvens på behandlingen än de med hög TKa. Dessutom var PFS och OS signifikant längre (19,9 respektive >60 månader mot 12,6 respektive 18,5 månader) hos patienter med låg jämfört med hög TKa.

”Vår studie utgör den första indikationen på att TKa kan förutsäga svar och överlevnad hos patienter som behandlas med immunkontrollhämmare vid spritt melanom. För närvarande är plasma-LDH den enda biomarkör som används vid rutinmässig övervakning av dessa patienter. Flera andra kandidatbiomarkörer har testats, men ingen av dem har DiviTumTKas fördelar, vilket är en enklare, icke-invasiv metod för en enda plasmamarkör. Vi kommer att fortsätta studera TKa för att fastställa dess kliniska användning vid malignt melanom”, säger Hildur Helgadottir, onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset och studiens huvudprövare.

”Jag är glad att se att DiviTumTKa visar både prognostiska och prediktiva möjligheter för patienter med malignt melanom. Dessa resultat visar återigen att DiviTumTKa har stor potential utöver vår första indikation spridd bröstcancer”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Länk till ASCO abstract: https://meetinglibrary.asco.org/record/197096/abstract 

För medicinska eller studierelaterade frågor:
Hildur Helgadottir, MD, PhD, Huvudprövare
Tel: +46-70-755 77 22

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No