Biovicas DiviTum®TKa-resultat publicerade i Journal of Medical Economics

2021-11-16 09:15

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten av en DiviTum®TKa-budgetmodell har publicerats i Journal of Medical Economics. Publikationen utökar de data som presenterades vid ISPOR 2021. Resultaten från modellen visar att monitorering med DiviTum®TKa kan ge besparingar på upp till tre gånger den extra kostnaden jämfört med nuvarande behandling av patienter med spridd bröstcancer.

Vård av patienter med spridd bröstcancer är en stor börda för sjukvårdssystemen på grund av kostnaden för behandlingar, kostnaden för monitorering och hantering av biverkningar. Resultaten från denna studie visar att tillägget av DiviTum®TKa kan ge en nettokostnadsminskning på upp till tre gånger kostnaden för testet. Besparingarna kommer från en minskning av användningen av andra monitoreringsverktyg som datortomografi och skanning, och att tiden som en patient får dyra ineffektiva behandlingar kortas.

"Vår analys visade att införandet av DiviTum®TKa kan ge betydligt minskad traditionell monitorering. Om användningen av DiviTum®TKa också kan förutsäga bristande nytta av kostsam CDK4/6i-behandling och läkare sedan agerar på den informationen i tid, vår modell visar att detta kan resultera i avsevärda kostnadsbesparingar för patienter och vårdplaner”, säger Scott D. Ramsey från Fred Hutchison Cancer Research Center.

”Denna analys förstärker vår syn att DiviTum®TKa förbättrar patienters liv och minskar kostnaderna inom vården. Från diskussioner med patienter vet vi också att de ser ett vanligt blodprov som ett bättre alternativ än nuvarande monitoreringsmetoder. Våra nästa steg inkluderar att studera den verkliga effekten av DiviTum®TKa för att ytterligare validera resultaten av modellen”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Publikationen ingår i novembernumret 2021 av Journal of Medical Economics https://doi.org/10.1080/13696998.2021.2003674

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No