Biovicas DiviTumTKa förutsäger utfall på lång sikt

2021-03-11 11:10

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från bröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open. Studien visar att TKa-nivåer tidigt under en behandling kan förutsäga det långsiktiga resultatet av preoperativa cellgifter.

“Studien vid Karolinska universitetssjukhuset är ännu ett exempel på ett av de många framstående forskningssamarbeten som Biovica har etablerat. Vi är glada att se resultaten publiceras i det välkända ESMO Open.  Resultaten visara att DiviTum®TKa kan vara ett blodbaserat alternativ till den biopsibaserad biomarkören Ki67 vid utvärdering av celltillväxt inom bröstcancer. Det är ytterligare ett bevis på DiviTum®TKas starka prognostiska förmåga.”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Studien PROMIX (NCT00957125) syftar till att förutsäga svaret från preoperativ behandling hos patienter med tidig bröstcancer. DiviTum®TKa var med i studien som en blodbaserad biomarkör för att förutsäga patienternas resultat mätt som behandlingssvar och risk för återfall efter operation för att avlägsna tumören. Målet var dessutom att validera biomarkören TKa mot en annan biomarkör, Ki67, som också är känd för att mäta aktivitet i tumörtillväxt. Arbetsflödet för Ki67 är dock mer besvärligt på grund av behovet av ett vävnadstest än arbetsflödet för DiviTum®TKa som enbart är blodbaserat. Prover från 125 bröstcancerpatienter samlades in före behandling, under behandling och vid operation.

Resultaten visar att seriella mätningar av TKa under den preoperativa behandlingsperioden med cellgifter ger långsiktig prognostisk information om Event Free Survival (EFS) och Overall Survival (OS). En hög ökning av TKa efter två cykler med cellgifter resulterade i förbättrad EFS och OS . Det innebär att tidig testning av TKa-nivåer kan förutsäga det långsiktiga resultatet av cellgifter som ges före operation. Studien visade också en signifikant interaktion mellan det prognostiska värdet av TKa och Ki67. Detta stöder användningen av DiviTum®TKa som ett blodbaserat alternativ till den vävnadsbaserade biomarkören Ki67 vid bedömning av celltillväxt i brösttumörer.

Länk till studiepublikationen: Prognostic role of serum thymidine kinase 1 kinetics during neoadjuvant chemotherapy for early breast cancer – ESMO Open

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No