Biovica tecknar nytt avtal inom läkemedelsutveckling

2024-06-28 08:30

Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, har tecknat ett ramavtal (master service agreement) och den första arbetsordern med ett USA-baserat biopharmabolag specialiserat på bröstcancer. Avtalet innebär att Biovica tillhandahåller sina tjänster för TKa-testning för att stödja utvecklingen av nya behandlingar genom prekliniska och kliniska studier.

Enligt avtalet kommer Biovica att bidra till utvecklingen av nya (first-in-class) makromolekylhämmande behandlingar för bröstcancer, särskilt för patienter som inte längre svarar på CDK4/6-hämmare. Biovicas kommer att leverera TKa-analys och expertis inom tolkning av TKa-svar. Det initiala arbetsordern är värd 0,75 miljoner kronor.

"Efterfrågan på vår Pharma Services Business är fortsatt starkt växande. Detta avtal läggs till vår befintliga portfölj av 14 ramavtal med läkemedels- och bioteknikbolag och är ett viktigt steg mot att utveckla en Companion Diagnostic (CDx)-produkt. Biovica strävar efter att korrelera TKa-nivåer med förbättrat behandlingssvar och bättre patientresultat," säger Anders Rylander, vd för Biovica.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No