Biovica sparar 30 MSEK/år och undersöker ny go-to market-modell i USA

2024-04-23 16:00

Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, tillkännager ett kostnadsbesparingsprogram i Sverige och USA som kommer att resultera i årliga kostnadsbesparingar på cirka 30 miljoner kronor och en omstruktureringskostnad på 8 miljoner kronor. Samtidigt undersöker Biovica möjligheten att ändra sin go-to-market-modell i USA från att ha en egen säljkår till en partnermodell.

"Efter en rad enastående insatser på Biovica är det tråkigt att säga upp kvalificerad personal och de personer som nu lämnar bolaget är mycket kompetenta. Men genom att anpassa kostnadsbasen ger vi DiviTum® TKa de bästa förutsättningarna att komma till nytta för både cancerpatienter och vårdgivare, och för att Biovica ska bli lönsamt och skapa värde för aktieägarna”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Med en planerad, ny go-to-market-modell minskar Biovica sin personalstyrka. Detta förväntas ge årliga kostnadsbesparingar på cirka 30 miljoner kronor per år och en omstruktureringskostnader på 8 miljoner kronor, vilket kommer att påverka resultatet för fjärde kvartalet 2023/2024.

"Tack vare vårt 510(k)-godkännande, en unik PLA-kod, ett pris med Medicare, och vårt eget CLIA-labb, har vi skapat möjligheten att utveckla en framgångsrik partnerskapsbaserad go-to-market-modell i USA. Vi söker en partner med en betydande onkologisäljstyrka i USA. Genom de sex kommersiella avtal vi redan har på plats som täcker ett femtital sjukhus kan vi tydligt visa partneringpotentialen för ett företag med en större kommersiell infrastruktur än Biovica”, säger Anders Rylander.

Biovica har nu startat den strategiska processen för att utvärdera och nå ut till potentiella partners.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No