Biovica presenterar på den årliga Biomarkörskongressen i Manchester, 2019

2019-01-22 08:03

Uppsala, den 22 januari 2019. Mattias Bergqvist, Biovica, är inbjuden att föreläsa vid 14:e årliga Biomarkörskongressen den 21–22 februari 2019 i Manchester, Storbritannien.

På konferensen kommer Mattias presentera hur blodbaserade biomarkörer kan utgöra nya metoder för mer effektiv utvärdering av cancerläkemedel under utveckling. Förbättrad utvärdering av läkemedelseffektivitet med nya metoder som DiviTum® kan spara tid och kostnader samt ge ny värdefull information i prekliniska och kliniska studier. Målet är att nya läkemedel ska komma till marknaden snabbare med högre sannolikhet för regulatorisk framgång. DiviTum® mäter celltillväxt och erbjuder nya möjligheter för att mäta effekter av läkemedel som bromsar cellcykeln – vilket de nya CDK4/6 hämmarna och många nya lovande substanser gör.

Konferensen omfattar presentationer, seminarier, fallstudier, framtida teknologier och paneldiskussioner med fokus på möjligheter och utmaningar inom biomarkörsområdet.

“Detta är en utmärkt möjlighet att interagera med en stor målgrupp som är viktiga för Biovica och presentera möjligheterna med DiviTum® till nyckelpersoner i branschen. Jag ser fram emot att påvisa de unika studieresultaten med DiviTum® som en blodbaserad markör för snabb utvärdering av läkemedel som bromsar cellcykeln. Det är trevligt att bli inbjuden igen som talare till kongressen på det mycket intressanta och aktuella ämnet blodbaserade biomarkörer vid utveckling och klinisk validering av cancerläkemedel”, säger Mattias Bergqvist, Clinical Development Director, Biovica.

Länk för ytterligare information om konferensen 2019: https://www.oxfordglobal.co.uk/biomarkers-congress/

Biovica International är ett bioteknikbolag som fokuserar på att tillhandahålla biomarkörer för att mäta celltillväxthastighet och utvärdera effekten av cancerläkemedel. Mattias Bergqvist har globalt ansvar för Biovicas kliniska strategi och ansvarar för bolagets kliniska studier som drivs i samarbete med partners i USA och EU. Under sina mer än 20 år av erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin har han varit områdeschef, onkologi vid AstraZeneca Norden och även arbetat i den globala onkologiorganisationen på AstraZeneca UK. Hans kompetensområden omfattar bland annat kliniska studier och marknadsstrategi vid utveckling av läkemedel och biomarkörer.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No