Biovica meddelar start av TK IMPACT studien vid Washington University of St Louis

2021-11-24 08:00

Biovica , verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget TK IMPACT studien startar, en prövarinitierad prospektiv klinisk studie vid Washington University of St Louis som utvärderar den kliniska användbarheten av Biovicas blodbaserade biomarkörstest DiviTum®TKa vid monitorering av patienter med spridd bröstcancer.

Studiehypotesen är att inkluderingen av data från DiviTum®TKa mätningar i monitoreringen av patienter som får första linjens standardbehandling med CDK 4/6-hämmare och endokrin behandling, kommer att associeras med läkarnas beslut att byta behandling och/ eller att byta till annan rutinmässig övervakning som CT-skanningar och röntgenundersökningar. Studien kommer att undersöka vården över tid av 55 patienter som kommer att testas regelbundet med DiviTum®TKa.

"Vi är stolta över att stödja studien TK IMPACT. Som en prospektiv studie som undersöker den kliniska nyttan av testet vid vård av patienter med spridd bröstcancer är den ett viktigt steg framåt i utvecklingen av DiviTum®TKa. Vår vision är att ändra vårdstandarden vid monitorering till en enkel, snabb och säker blodbaserad TKa-testning”, säger Biovicas vd Anders Rylander.

"Ett ökande antal av våra patienter med spridd bröstcancer går i många månader, till och med år, utan att deras sjukdom fortskrider. Icke desto mindre är dagens standardpraxis att vi tar in patienterna för bildundersökningar var tredje månad, vilket är en börda för dem. Vi tror att ett bekvämt blodbaserat test kommer att göra det möjligt för oss att göra förändringar som förbättrar patienternas liv. Vi är glada över att testa möjligheten till förändringar i denna studie”, säger Dr Nusayba Bagegni, studiens huvudprövare.

Tidigare studier har visat att patienter med låga TKa-nivåer har förlängd tid till sjukdomsprogression, vilket ger möjlighet att modifiera och minska användningen av andra övervakningsundersökningar såsom bilddiagnostik. Dessa andra undersökningar utgör en börda för både patienter och för sjukvården.

För att ge patienter, deras familjer, sjukvårdspersonal och allmänheten information om den kliniska prövningen, finns TK IMPACT-studien listad på webbplatsen ClinicalTrials.gov: (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04968964?term) =Bagegni&draw=2&rank=1)

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No