Biovica International AB godkänt för handel på Nasdaq First North från 29:e mars 2017

2017-03-28 15:00

Uppsala 28 mars 2017 – Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande för notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 29:e mars 2017. Nyemissionen inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad och tillför Bolaget 60 MSEK före emissionskostnader och över 1 000 nya aktieägare.

I och med dagens godkännande blir Bolagets aktie tillgänglig för handel den 29:e mars. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att initiera marknadsintroduktionen och kommersialiseringsfasen av bolagets test DiviTum® – ett blodbaserat test för snabb och tillförlitlig bedömning av cellproliferation och terapirespons vid behandling av spridd bröstcancer. Tekniken kan bli världens första blodbaserade test inom detta område på marknaden.

Prospekt finns tillgängligt på Biovicas hemsida, http://www.biovica.com/investor-relations.


Handelsinformation
Kortnamn på Nasdaq First North: BIOVIC B
ISIN-kod: SE0008613731

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA AB.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och noteringen vid Nasdaq First North. FNCA Sweden är certified adviser till Bolaget.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No