Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 publicerad

2017-06-28 14:00

Årsredovisning för verksamhetsåret 2016(2017 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats http://www.biovica.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Uppsala 2017-06-28, Biovica International AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anders Rylander, VD
Telefon: +46 (0)18-44 44 835
E-post: anders.rylander@biovica.com

Cecilia Driving, CFO
Telefon +46 (0)73 125 92 47
E-post: cecilia.driving@biovica.com

Biovica International AB (publ), 556774-6150
Dag Hammarskjölds väg 54B
752 37 Uppsala
018-44 44 830

Informationen i denna årsredovisning är vad Biovica International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 14:00 CET. 

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No