Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förstärkt ledningsgruppen med Helle Fisker som ny kommersiell chef och Joakim Arwidson som ny kvalitets- och regulatorisk chef.

Helle Fisker har mer än 25 års erfarenhet av kommersialisering av både diagnostik och läkemedel inom onkologi och andra områden. Totalt har Helle varit med om att lansera över 30 behandlingar och vaccin, och mer än 350 medicintekniska produkter över hela världen.

Joakim Arwidson har mer än 25 års erfarenhet inom life science med erfarenhet av kvalitetsarbete och regulatoriskt arbete från utveckling, produktion, marknadsintroduktioner och marknadsuppföljning i Nordamerika, Europa och Asien. Joakim har genomfört 14 framgångsrika 510(k)-processer inom onkologi och teranostik (en kombination av behandling och diagnostik av tumörer).

”Vi är mycket glada över att stärka vår organisation med Helle Fisker och Joakim Arwidson i denna spännande fas för Biovica. Deras omfattande erfarenhet kommer att utgöra en central del i att lyckas med vår stundande lansering och att realisera vår vision att bidra till att cancerpatienter får ett bättre utfall av sin behandling.”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Helle Fisker och Joakim Arwidson kommer att ingå i Biovicas ledningsgrupp.