Biovica får positivt patentbesked gällande immunoterapier

2024-03-19 08:00

Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, har fått en positiv IPRP (International Preliminary Report on Patentability) som täcker användningen av TKa som en prognostisk och monitoreringsmarkör inom området immunoterapier (immune checkpoint inhibitor, ICI), vilket utökar marknadspotentialen för DiviTum TKa-teknologin fyra till sex gånger.

"Detta är ett mycket viktigt steg för Biovica för att göra vår DiviTum TKa-teknologi mer allmänt tillgänglig som ett standardverktyg för monitorering av behandlingseffekt inom cancerbehandling, och därigenom öka marknadspotentialen och hjälpa fler patienter att få den mest optimala behandlingen", sa Anders Rylander, vd för Biovica.

IPRP utfärdas av European Patent Office (EPO) som också är den internationella granskningsmyndigheten vilket gör att ytterligare ansökningar i Europa för ett internationellt patent inte behövs.

EPO har konstaterat att alla påståenden (claims) verkligen är nya, har innovationshöjd och täcker "cancer" som en allmänt använd term – inte bara en enskild cancersjukdom. Detta möjliggör en för snabb process för patentutfärdande i Europa.

I andra territorier utanför Europa kommer det att vara upp till patentmyndigheten i respektive territorium att själva att bestämma i hur stor utsträckning de tar hänsyn till denna IPRP. I nästa steg kommer Biovicas IPRP att skickas av International Bureau vid World Intellectual Property Organization till olika utsedda kontor för övervägande under de nationella faserna.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No