Biovica erhåller ytterligare ett patent på USA-marknaden

Uppsala, den 1 april 2019. Biovica erhåller ytterligare ett patent på den amerikanska marknaden för företagets PCR-baserade produkt.

Patentet är ett s.k. kit-patent som förhindrar att konkurrerade bolag kopierar Biovicas produkt. Patentet kompletterar tidigare patent på USA marknaden som är inriktat på att skydda metoden för utförande av analysen. Patentet gäller till och med maj 2031.

“Det är viktigt för Biovica att vi kan skydda vår unika teknologi. Därför är det ett glädjande besked att vi nu förstärker vårt skydd på vår viktigaste marknad.”, säger Anders Rylander, VD på Biovica.