Biovica erhåller PLA-kod för Medicare

2023-07-21 08:00

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget har fått en PLA-kod från AMA (American Medical Association), en viktig milstolpe i kommersialiseringen av DiviTum® TKa i USA.

PLA-koden är en specifik kod för DiviTum TKa utfärdad av AMA och gör det möjligt för betalare och leverantörer att enkelt identifiera vår tjänst och minska den administrativa bördan för leverantörer och betalare. När den träder i kraft den 1 oktober 2023 kommer koden att användas för fakturering, rapportering och bearbetning av sjukvårdsanspråk.

”Vi är glada att vi har fått PLA-koden från AMA. Detta innebär att vår process för prissättning av Medicare accepteras av statliga och kommersiella betalare i USA i avtals- och reklamationsprocesser”, säger Warren Cresswell, President Biovica Americas. "Detta är viktigt för patienterna, eftersom cirka 50 procent av kvinnorna med denna typ av bröstcancer i USA täcks av Medicare.”

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No