Biovica erhåller order på 100 000 USD

2018-03-20 08:00

Uppsala, 2018-03-20

Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt diagnostik- och kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag). DiviTum® kommer att användas under utvecklingen av ett nytt riktat cancerläkemedel (”targeted drug”) för att bedöma effekten av behandlingen.

Värdet på ordern är ca 100 000 USD.

”Nya och effektivare cancerläkemedel är viktigt för att förbättra utfallet för patienterna. Samtidigt är det kostsamt att utveckla nya cancerläkemedel. Genom att använda DiviTum för tidig effektutvärdering under utvecklingen av nya läkemedel kan processen bli effektivare. Biovica vill genom DiviTum tillföra värde både i utvecklingen av nya läkemedel och vid uppföljning av behandling, för bästa utfall för patienten.”, kommenterar Anders Rylander, VD Biovica.

Some of our Collaborations

>3200

Numbers of patients in studies

24

Publications

10

Pharma Contracts

Are you based in the US?

No