Biovica erhåller order på 1 MSEK för utvärdering av nya läkemedel

2017-05-04 10:00

Uppsala 4 maj 2017. Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) som på uppdrag av läkemedelsbolag kommer använda DiviTum® i projekt för att bedöma effekten av nya läkemedel.

Värdet på ordern är ca 1 MSEK. Beställningen är en av flera från samma kund och den hittills näst största Biovica erhållit.

”Det är mycket positivt att ledande aktörer i branschen ser värdet av vår produkt och använder DiviTum® för att studera effekten av nya läkemedel. Detta är helt i linje med vår ambition att delta i utvecklingen av nya cancerläkemedel och bidra till bästa möjliga behandlingsutfall för cancerpatienter.”, kommenterar Anders Rylander, VD Biovica.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No