Biovica deltar med investerarpresentation hos ProHearings den 14 september

2018-09-03 08:00

Fredag den 14 september deltar Biovica hos ProHearings, vd Anders Rylander ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen.

Presentation och frågestund sänds live via länk på www.prohearings.com, där det även går att anmäla personligt deltagande på presentationen. Efteråt publiceras även video från vår presentation på vår hemsida http://biovica.com/investor-relations/presentationer/.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No