Biovica deltar i europeiskt utvecklingsprojekt för nytt cancer-läkemedel

2017-04-07 09:00

Biovica kommer delta i EUROSTARS projektet SUBLYME för att utveckla ett nytt målriktat läkemedel mot diffust storcelligt B-cells lymfom (en form av blodcancer). För Biovica innebär projektet också en möjlighet att bredda applikationen för DiviTum® till en av de vanligaste formerna av blodcancer där antalet nya fall har fördubblats de senaste 20 åren.

Läkemedlet, en s.k SUMO-ylation hämmare (SUMOi) är utvecklat av holländska läkemedelsföretaget UbiQ. DiviTum® testet kommer att användas i prekliniska modeller för att ge tidiga signaler på tumörtillväxt-hämmande effekter under läkemedelsutvecklingen. Vinnova delfinansierar Biovicas deltagande i projektet med 2 miljoner kronor. Diffust storcelligt B-cells lymfom är en av de vanligaste formerna av lymfom och det finns ett stort behov av nya läkemedel och diagnostiska metoder för att övervinna behandlingsresistenta former av sjukdomen.

SUBLYME projektet rankades högt i utvärderingen vilken tar hänsyn till innovationshöjd, marknadsbehov och potential. Projektet rankades som nr 31 av 376 EUROSTAR ansökningar på europeisk nivå och som nr 6 i Sverige.

“Att ha med Biovica i SUBLYME-projektet som partner är mycket värdefullt eftersom en icke-invasiv biomarkör som DiviTum kan vara en signifikant fördel i utvecklingen och marknadsföringen av vår SUMOi-behandling. DiviTum är ett mycket viktigt verktyg i den prekliniska fasen och att göra läkemedlet redo för kliniska studier och det kan medföra konkurrensfördelar”, säger Alfred Nijkerk, VD UbiQ.

“SUBLYME erhöll bra ranking och är ett lovande projekt som har potential att föra ett viktigt läkemedel med en kompletterande biomarkör närmare godkännande. Inklusionen av DiviTum teknologin i projektet är ett bra exempel på hur svenska biotechbolag bidrar med stort värde i denna typ av forskningsprojekt”, säger Dr Peter Lindberg, Program Lead EUREKA/EUROSTAR, Vinnova.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No