Biovica annonserar starten av klinisk DiviTum® TKa-studie

2023-08-24 10:30

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag starten av en prospektiv klinisk studie för att studera korrelationen mellan DiviTum TKa-nivåer och effekterna av minskningar i doseringen av läkemedel för patienter med spridd bröstcancer.

"Vi är mycket stolta över att samarbeta med Yale i en så viktig prospektiv studie. Givet ett framgångsrikt utfall, kommer resultaten att stärka DiviTum TKas kliniska bevis ytterligare, vilket skulle vara mycket värdefullt i förhållande till riktlinjer och inkludering i betalningssystem. Vårt mål är att visa att DiviTum TKa ska leda till förbättrade behandlingssvar på CDK4/6i-hämmare och förbättrade resultat för patienterna”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Studien syftar till att korrelera nivåer av tymidinkinasaktivitet (TKa), mätt med DiviTum TKa, med bristande efterlevnad av läkemedel, potentiella problem med läkemedelsinteraktioner och effekterna av läkemedelsdosreduktioner i ER/PR-positiva HER2-negativa patienter med spridd bröstcancer som får första linjens behandling med en CDK4/6-hämmare i kombination med endokrin behandling. Studiens huvudprövare är läkare Mariya Rozenblit, biträdande professor i medicin (medicinsk onkologi) och läkare Lajos Pusztai, PhD, professor i medicin (medicinsk onkologi), vid Yale School of Medicine och Yale Cancer Center.

Att ta mer än ett läkemedel åt gången är mycket vanligt hos patienter med cancer och kan leda till dålig behandlingseffektivitet på grund av en sänkt koncentration av behandlingsläkemedlet. Minskningar av dosen av CDK4/6-hämmare för att hantera biverkningar är också vanliga och kan påverka läkemedlets effekt hos vissa patienter. Cirkulerande TKa har tidigare i flera studier visat sig kunnat förutsäga behandlingseffekt vid spridd bröstcancer.

Studien kommer att använda DiviTum TKa för att mäta TKa i "realtid" från patientserumprover som erhållits under rutinövervakning av blodprover. Alla patienter kommer att utvärderas med avseende på överensstämmelse med läkemedel, potentiella problem med läkemedelsinteraktioner och dosminskningar. Rådgivning och optimering av samtidiga läkemedel kommer att genomföras om ett problem identifieras. Förändringar i TKa-nivåer kommer att analyseras för korrelation med förbättrat CDK4/6i-svar, behandlingslängd och potentiellt bättre resultat efter medicinska ingrepp. Studien avser att inkludera 120 patienter och väntas pågå 12-18 månader.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No