Amerikanska forskare: DiviTum® kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor

2017-11-23 08:00

Uppsala den 23 november, 2017. Resultaten från en studie genomförd av Washington University i St Louis visar att DiviTum® kan utvärdera den biologiska aktiviteten av Pfizers bröstcancerläkemedel palbociclib (Ibrance®) redan efter två veckor har publicerats i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research and Treatment. Den korta tiden till utvärdering kan förbättra utfall och öka livskvaliteten för bröstcancerpatienter.

I studien, ledd av Dr Cynthia Ma, behandlades 50 kvinnor med bröstcancer med standardbehandling (hormonell behandling) i kombination med Ibrance® före operation. DiviTum® användes för att mäta celltillväxthastighet i blodprov tagna före och efter två veckors behandling med Ibrance®. Resultaten bevisar att DiviTum® kan användas för att följa varje enskilds patients tillväxthämmande effekt av behandlingen. Forskarnas slutsats är att DiviTum® kan ha en kliniskt värdefull roll som en tidig indikator på behandlingssvar av CDK 4/6 hämmare som Ibrance®.

Vår studie ger de första bevisen på att DiviTum kan användas för att mäta TK1-aktivitet för tidig utvärdering av palbociclibs behandlingseffekt vid bröstcancer. Resultaten är mycket lovande och stöder framtida studier av DiviTum för att utvärdera och identifiera patienter som svarar på CDK 4/6-hämmare,” säger Dr Cynthia Ma, PhD, Associate Professor of Medicine, Washington University School of Medicine, St Louis, US.

Det finns för närvarande tre godkända CDK4/6-hämmare (Ibrance® från Pfizer, Kisqali® från Novartis och Verzenio® från Lilly) med dokumenterad förmåga att förlänga sjukdomsprogression. Men långt ifrån alla patienter har nytta av behandlingen och kan uppleva allvarliga biverkningar från ett läkemedel som kostar $ 10 000 per månad (USA).

Dessa resultat som korrelerar DiviTum till effekten av palbociclib är mycket lovande eftersom det idag inte finns någon annan blodbaserad biomarkör tillgänglig för utvärdering av CDK 4/6-hämmareffekt. CDK 4/6-hämmare är mycket effektiva men också kostsamma och långt ifrån alla patienter svarar på behandlingen. Det är därför mycket viktigt att tillhandahålla nya biomarkörer för att möjliggöra bästa möjliga behandling för patienterna och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna. Dessa resultat stöder vårt mål att tillhandahålla DiviTum som ett standardverktyg för utvärdering av behandlingar mot spridd bröstcancer och andra spridda cancerformer.” säger Anders Rylander, VD Biovica.

Länk till artikeln: http://rdcu.be/y6zE 

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No