DiviTum®TKa approaching FDA approval

SEK 000sQ1 21/22Q1 20/21May-April 20/21Net sales3813402,077Operating profit (loss)-12,238-8,665-40,181Profit (loss) for the period-12,225-8,374-39,482Earnings per share, after dilution-0.43-0.36-1.39Significant events during the first quarterThe PROMIX breast cancer study at Karolinska University Hospital has been published in the scientific journal, ESMO Open.The DiviTum®TKa budget impact model shows potential for savings of three times the cost of DiviTum®TKa.Biovica strengthens its [...]

2021-08-31T08:00:00+02:00August 31st, 2021 08:00|

DiviTum®TKa närmar sig FDA godkännande

tkrkv 1 21/22kv 1 20/21maj-apr 20/21Nettoomsättning3813402 077Rörelseresultat-12 238-8 665-40 181Periodens resultat-12 225-8 374-39 482Resultat per aktie efter utspädning-0,43-0,36-1,39Väsentliga händelser under första kvartaletBröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open.Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar en besparing på tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.Biovica förstärker ledningsgruppen med en kommersiell chef och ny kvalitets- [...]

2021-08-31T08:00:00+02:00August 31st, 2021 08:00|

Biovica strengthens management team

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Warren Cresswell has been appointed President Americas and will be part of the management team.

2021-08-10T08:00:00+02:00August 10th, 2021 08:00|

Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att Warren Cresswell har utsetts till President Americas och kommer att ingå i ledningsgruppen.

2021-08-10T08:00:00+02:00August 10th, 2021 08:00|