Omfördelning av FDA:s resurser fortsätter att påverka tidslinjen för DiviTum®TKa

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA), har meddelat att FDA:s tidigare omfördelning av resurser till covid-19 bekämpning fortsätter att påverka tidslinjen för granskningen av Biovicas 510(k)-ansökan för DiviTum®TKa. FDA uppskattar för närvarande att omfördelningen kommer att pågå i ytterligare cirka 90 dagar under vilken tid FDA inte kommer att granska Biovicas ansökan.

2021-01-16T11:48:00+01:00January 16th, 2021 11:48|

FDA resource reallocation continues to impact DiviTum®TKa timeline

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has indicated that its previously communicated reallocation of resources to address COVID-19 continues to impact the timeline for completion of the review of Biovica’s 510(k)-submission for DiviTum®TKa. The FDA currently estimates that the reallocation will last another 90 days, approximately, during which time the FDA will not be able to continue reviewing Biovica’s submission.

2021-01-16T11:48:00+01:00January 16th, 2021 11:48|

Biovica’s DiviTum®TKa included in new UK breast cancer study

DiviTum®TKa has been selected to be included in a new prospective study of women with hormone receptor positive metastatic breast cancer. The aim of including DiviTum®TKa in the study is to investigate if this marker can be used for disease monitoring during treatment with a CDK4/6 inhibitor, which in combination with an aromatase inhibitor is considered standard of care for this subgroup of patients.

2020-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2020 07:00|

Biovicas DiviTum®TKa i ny brittisk bröstcancerstudie

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i en ny prospektiv studie av kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer. Syftet med att inkludera DiviTum®TKa i studien är att undersöka om testet kan användas för monitorering under behandling med en CDK4/6-hämmare och aromatashämmare, vilket är standardbehandling för denna grupp av patienter.

2020-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2020 07:00|