Nomination Committee for Biovica for the 2021 Annual General Meeting

The Nomination Committee prior to the 2021 Annual General Meeting will consist of three members, who shall represent the two shareholders with the most number of shares who accept the assignment to be part of the Nomination Committee as of December 31, 2020, and the Chairman of the Board. The Nomination Committee then appoints a chairman among its members.

2021-02-26T07:00:00+01:00February 26th, 2021 07:00|

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2020, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

2021-02-26T07:00:00+01:00February 26th, 2021 07:00|

Biovicas DiviTum®TKa i studie av tidig behandlingsresistens

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i den nya prospektiva kliniska studien TIRESIAS, i syfte att undersöka om DiviTum®TKa kan användas för att tidigt identifiera behandlingsresistens mot en CDK4/6-hämmare i kombination med en aromatashämmare vid behandling av bröstcancer.

2021-01-18T07:00:00+01:00January 18th, 2021 07:00|

Biovica’s DiviTum®TKa in early treatment resistance trial

DiviTum®TKa has been selected to be included in the new prospective clinical study TIRESIAS, with the aim of investigating if DiviTum®TKa can be used to identify early resistance to treatment by a CDK4/6 inhibitor in combination with an aromatase inhibitor in breast cancer patients.

2021-01-18T07:00:00+01:00January 18th, 2021 07:00|

Omfördelning av FDA:s resurser fortsätter att påverka tidslinjen för DiviTum®TKa

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA), har meddelat att FDA:s tidigare omfördelning av resurser till covid-19 bekämpning fortsätter att påverka tidslinjen för granskningen av Biovicas 510(k)-ansökan för DiviTum®TKa. FDA uppskattar för närvarande att omfördelningen kommer att pågå i ytterligare cirka 90 dagar under vilken tid FDA inte kommer att granska Biovicas ansökan.

2021-01-16T11:48:00+01:00January 16th, 2021 11:48|

FDA resource reallocation continues to impact DiviTum®TKa timeline

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has indicated that its previously communicated reallocation of resources to address COVID-19 continues to impact the timeline for completion of the review of Biovica’s 510(k)-submission for DiviTum®TKa. The FDA currently estimates that the reallocation will last another 90 days, approximately, during which time the FDA will not be able to continue reviewing Biovica’s submission.

2021-01-16T11:48:00+01:00January 16th, 2021 11:48|