Bokslutskommuniké 2017/2018

Fjärde kvartalet (februari-april) · Nettoomsättningen 1 433 (74) kSEK · Rörelseresultat -4 132 (-4 957) kSEK · Periodens resultat -4 176 (-4 974) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,24 (-0,28) SEK Helår (maj-april 2017/2018) · Nettoomsättningen 2 723 (632) kSEK · Rörelseresultat -17 956 (-14 690) kSEK · Periodens resultat -18 010 (-14 715) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -1,02 (-0,84) SEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet · Inleder studiesamarbete med ledande universitetet Johns Hopkins i USA. · Erhåller order på 100 000 USD, den andra under året från en stor CRO. · Publikation av studieresultat i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget med Prato-universitetssjukhus. · Studieresultat med DiviTum presenterades på AACR av Pfizer. · Start av dotterbolag i USA för kommersialisering. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Pontus Nobréus, Business Development Director har tillträtt. · Posterpresentation på ASCO avseende data från AstraZeneca-studien EFECT.

2018-06-15T07:30:00+02:00June 15th, 2018 07:30|

Bokslutskommuniké maj 2016 – april 2017

Fjärde kvartalet (februari - april 2017) • Nettoomsättningen 137 (93) kSEK • Rörelseresultat -5 915 (-2 733) kSEK • Resultat efter skatt -5 924 (-2 976) kSEK • Resultat per aktie före utspädning -0,33 (-5,32) SEK Helår (maj 2016 - april 2017) • Nettoomsättningen 632 (2 432) kSEK • Rörelseresultat -14 839 (-5 533) kSEK • Resultat efter skatt -14 848 (-5 965) kSEK • Resultat per aktie före utspädning -0,84 (-10,67) SEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet • Slutför övertecknad nyemission om 60 MSEK i samband med notering på Nasdaq First North den 29 mars 2017. • Resultaten på DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro, Dana Farber Cancer Institute, på American Association for Cancer Research, AACR. • Studiesamarbete med Lunds universitet inlett. Väsentliga händelser efter periodens utgång • Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation). • Nytt patent i Kina och förlängd patenttid i USA.

2017-06-15T06:30:00+02:00June 15th, 2017 06:30|