Delårsrapport maj-januari 2018/2019

Väsentliga händelser under tredje kvartalet · Abstract presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract presenteras på AACR i april · Listbyte till First North Premier · Lars Holmqvist ny ordförande · Två nya kunder, ett läkemedelsbolag och en CRO, och försäljning på 1,5 MSEK

2019-03-21T07:00:00+01:00March 21st, 2019 07:00|

Interim Report May-January 2018/2019

Significant events during the third quarter · Abstract was presented at San Antonio Breast Cancer Symposium · New office and staff in USA Significant events after the end of the period · Abstract to be presented at AACR in April · Shares now traded on Nasdaq First North Premier · Lars Holmqvist elected as new Chairman · Two new customers, a pharmaceutical company and a CRO, and sales of SEK 1.5 million.

2019-03-21T07:00:00+01:00March 21st, 2019 07:00|

Delårsrapport maj-januari 2017/2018

Tredje kvartalet (november-januari) · Nettoomsättningen 51 (37) kSEK · Rörelseresultat -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat efter skatt -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,35 (-0,32) SEK Delårsperioden (maj-januari 2017/2018) · Nettoomsättningen 1 290 (496) kSEK · Rörelseresultat -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat efter skatt -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,81 (-0,70) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Inleder studiesamarbete med Johns Hopkins omfattande 100 patienter. · Erhåller order värd 100 000 USD.

2018-03-21T07:00:00+01:00March 21st, 2018 07:00|