Q3 Interim report – Launch in US with own CLIA laboratory

SEK 000sQ321/22Q320/21May-Jan 21/22May-Jan 20/21Full year20/21Net sales3141,3769631,7592,077Operating profit (loss)-14,417-11,062-40,970-28,012-40,181Profit (loss) for the period-14,334-10,909-40,947-27,491-39,482Earnings per share, after dilution-0.50-0.38-1.44-0.97-1.39Significant events during the third quarter Article on the DiviTum®TKa Budget Impact Model published in the Journal of Medical Economics.Three studies with DiviTum®TKa presented at SABCS 2021.Start of TK IMPACT study at Washington University in St. Louis.Significant events after the end [...]

2022-03-15T08:00:00+01:00March 15th, 2022 08:00|

Delårsrapport 3 – Lansering i USA med eget CLIA-laboratorium

tkrkv 321/22kv 320/21maj-jan 21/22maj-jan 20/21Helår20/21Nettoomsättning3141 3769631 7592 077Rörelseresultat-14 417-11 062-40 970-28 012-40 181Periodens resultat-14 334-10 909-40 947-27 491-39 482Resultat per aktie ef utspäd-0,50-0,38-1,44-0,97-1,39Väsentliga händelser under tredje kvartaletArtikel om DiviTum®TKa Budget Impact Model publicerad i Journal of Medical Economics.Tre studier med DiviTum®TKa presenteras på SABCS 2021.Start av TK IMPACT studien vid Washington University of St Louis.Väsentliga [...]

2022-03-15T08:00:00+01:00March 15th, 2022 08:00|

Delårsrapport maj-januari 2018/2019

Väsentliga händelser under tredje kvartalet · Abstract presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract presenteras på AACR i april · Listbyte till First North Premier · Lars Holmqvist ny ordförande · Två nya kunder, ett läkemedelsbolag och en CRO, och försäljning på 1,5 MSEK

2019-03-21T07:00:00+01:00March 21st, 2019 07:00|

Interim Report May-January 2018/2019

Significant events during the third quarter · Abstract was presented at San Antonio Breast Cancer Symposium · New office and staff in USA Significant events after the end of the period · Abstract to be presented at AACR in April · Shares now traded on Nasdaq First North Premier · Lars Holmqvist elected as new Chairman · Two new customers, a pharmaceutical company and a CRO, and sales of SEK 1.5 million.

2019-03-21T07:00:00+01:00March 21st, 2019 07:00|

Delårsrapport maj-januari 2017/2018

Tredje kvartalet (november-januari) · Nettoomsättningen 51 (37) kSEK · Rörelseresultat -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat efter skatt -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,35 (-0,32) SEK Delårsperioden (maj-januari 2017/2018) · Nettoomsättningen 1 290 (496) kSEK · Rörelseresultat -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat efter skatt -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,81 (-0,70) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Inleder studiesamarbete med Johns Hopkins omfattande 100 patienter. · Erhåller order värd 100 000 USD.

2018-03-21T07:00:00+01:00March 21st, 2018 07:00|