Delårsrapport 2 – Lovande resultat publicerade på ESMO

tkrkv 221/22kv 220/21maj-okt 21/22maj-okt 20/21Helår20/21Nettoomsättning268446493842 077Rörelseresultat-14 314-8 285-26 552-16 950-40 181Periodens resultat-14 388-8 208-26 613-16 581-39 482Resultat per aktie efter utspädn.-0,51-0,29-0,93-0,59-1,39Väsentliga händelser under andra kvartaletBiovica förstärker ledningsgruppen med Warren Cresswell, President Americas, med ansvar för lanseringen av DiviTum®TKa i USA.Uppdatering om fördröjning i FDA-processen.Lovande DiviTum®TKa-resultat från Novartis BioItaLEE-studie presenterades vid ESMO.DiviTum®TKa-resultat från SWOG-studien publicerade i [...]

2021-12-01T07:30:00+01:00December 1st, 2021 07:30|

Q2 Interim report – Promising results published at ESMO

SEK 000sQ221/22Q220/21May-Oct 21/22May-Oct 20/21Full year20/21Net sales268446493842,077Operating profit (loss)-14,314-8,285-26,552-16,950-40,181Profit (loss) for the period-14,388-8,208-26,613-16,581-39,482Earnings per share after dilution-0.51-0.29-0.93-0.59-1.39Significant events during the second quarterBiovica has strengthened its management team with the addition of Warren Cresswell, President Americas, with responsibility for the launch of DiviTum®TKa in the USA.Update on delay in the FDA process.Promising DiviTum®TKa results from the Novartis [...]

2021-12-01T07:30:00+01:00December 1st, 2021 07:30|

Delårsrapport kvartal 2: augusti-oktober 2018/2019

Andra kvartalet (augusti-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen 68 (133) kSEK · Rörelseresultat -5 609 (-4 413) kSEK · Periodens resultat -5 563 (-4 400) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,32 (-0,25) SEK Delårsrapport (maj-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen 981 (1 239) kSEK · Rörelseresultat -9 566 (-7 808) kSEK · Periodens resultat -9 592 (-7 814) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,55 (-0,44) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall · Lars Holmqvist knuten till Biovica som Senior Advisor · Wing Cheng ny Market Access and QA Director · Patent godkänt i Japan · Forskningssamarbete med WntResearch Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA

2018-12-06T07:00:00+01:00December 6th, 2018 07:00|

Delårsrapport maj-oktober 2017

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017) · Nettoomsättningen 133 (190) kSEK · Rörelseresultat -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat efter skatt -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,26 (-0,21) SEK Delårsperioden (maj-oktober 2017) · Nettoomsättningen 1 239 (459) kSEK · Rörelseresultat -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat efter skatt -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,46 (-0,38) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Patent godkänt i Indien och Norge. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

2017-12-19T07:00:00+01:00December 19th, 2017 07:00|