DiviTum®TKa approaching FDA approval

SEK 000sQ1 21/22Q1 20/21May-April 20/21Net sales3813402,077Operating profit (loss)-12,238-8,665-40,181Profit (loss) for the period-12,225-8,374-39,482Earnings per share, after dilution-0.43-0.36-1.39Significant events during the first quarterThe PROMIX breast cancer study at Karolinska University Hospital has been published in the scientific journal, ESMO Open.The DiviTum®TKa budget impact model shows potential for savings of three times the cost of DiviTum®TKa.Biovica strengthens its [...]

2021-08-31T08:00:00+02:00August 31st, 2021 08:00|

DiviTum®TKa närmar sig FDA godkännande

tkrkv 1 21/22kv 1 20/21maj-apr 20/21Nettoomsättning3813402 077Rörelseresultat-12 238-8 665-40 181Periodens resultat-12 225-8 374-39 482Resultat per aktie efter utspädning-0,43-0,36-1,39Väsentliga händelser under första kvartaletBröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open.Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar en besparing på tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.Biovica förstärker ledningsgruppen med en kommersiell chef och ny kvalitets- [...]

2021-08-31T08:00:00+02:00August 31st, 2021 08:00|

Plan till 510(k) ansökan definierad – Delårsrapport 1: maj-juli 2019/2020

kSEK kv 1 19/20  kv 1 18/19  maj-apr 18/19  Nettoomsättning 367 914 3 005 Rörelseresultat -6 097 -3 956 -21 718 Periodens resultat -6 068 -4 028 -21 556 Resultat per aktie ef utspäd -0,33 -0,23 -1,18 Väsentliga händelser under första kvartalet  Riktad nyemission om 60 MSEK till europeiska och svenska institutionella investerare och family [...]

2019-08-29T06:00:00+02:00August 29th, 2019 06:00|

Plan for 510(k) submission specified – Q1 Interim Report: May-July 2019/2020

SEK thousands  Q1 19/20  Q1 18/19  May-April 18/19  Net sales  367  914  3,005  Operating profit (loss)  -6,097  -3,956  -21,718  Profit (loss) for the period  -6,068  -4,028  -21,556  Earnings per share, after dilution  -0.33  -0.23  -1.18  Significant events during the first quarter  Targeted new share issue for SEK 60 million to European and Swedish institutional investors [...]

2019-08-29T06:00:00+02:00August 29th, 2019 06:00|

Delårsrapport kvartal 1: maj-juli 2018/2019

Första kvartalet (maj-juli) · Nettoomsättningen 914 (1 106) kSEK · Rörelseresultat -3 956 (-3 497) kSEK · Periodens resultat -4 028 (-3 497) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,23 (-0,20) SEK Väsentliga händelser under första kvartalet · Pontus Nobréus ny Business Development Director sedan slutet av maj. · Posterpresentation på ASCO med data från AstraZeneca-studien EFECT. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Patent godkänt i Japan · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall

2018-08-30T06:00:00+02:00August 30th, 2018 06:00|

Delårsrapport kvartal 1: maj – juli 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet • Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation) • Nytt patent i Kina och förlängd patenttid i USA. Övriga händelser under första kvartalet • Tre bröstcancerstudier genomförda och manuskript inskickade förväntas publiceras första halvåret 2018 • FDA pre-submission genomförd - plan för regulatoriskt godkännande uppdaterad • Organisationen förstärk med två nya medarbetare med erfarenhet av diagnostik- och produktionsutveckling Väsentliga händelser efter periodens utgång • Patent godkänt i Indien och Norge.

2017-08-31T06:35:31+02:00August 31st, 2017 06:35|