Biovicas DiviTum®TKa på ASCO

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolagets blodtest DiviTum®TKa kommer att finnas med i en muntlig presentation och två abstracts/posters, på världens största cancerkongress, ASCOs årsmöte, 3-7 juni, 2022, i Chicago, USA.

2022-05-09T13:15:00+02:00May 9th, 2022 13:15|

Biovica’s DiviTum®TKa at ASCO

Biovica, active in cancer diagnostics, today announces that the company's blood test DiviTum®TKa will be included in one oral presentation and two abstracts/posters, at the world's largest cancer congress, ASCO Annual Meeting, June 3-7, 2022, in Chicago, USA.

2022-05-09T13:15:00+02:00May 9th, 2022 13:15|

Biovica slutför 510(k)-ansökan för DiviTum®TKa till FDA

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget har lämnat in sin uppdaterade 510(k)-ansökan till det amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att erhålla marknadsföringstillstånd för det blodbaserade biomarkörstestet DiviTum®TKa.

2022-04-28T18:00:00+02:00April 28th, 2022 18:00|

Biovica completes 510(k) submission for DiviTum®TKa to the FDA

Biovica, active in cancer diagnostics, today announces that the company has submitted its updated 510(k)-application to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) to receive marketing authorization for the blood-based biomarker assay DiviTum®TKa.

2022-04-28T18:00:00+02:00April 28th, 2022 18:00|

Positive DiviTum®TKa results published in npj Breast Cancer

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that positive results on CDK 4/6 standard therapy from a clinical study at the University of Nebraska Medical Center and Washington University School of Medicine, US, is published in npj Breast Cancer, a Nature open access journal dedicated to publishing the finest research on breast cancer research and treatment. The study supports using DiviTum®TKa to monitor efficacy during treatment and for prediction of response to the CDK 4/6 inhibitor palbociclib, a standard therapy for women with metastatic breast cancer.

2022-03-22T09:30:00+01:00March 22nd, 2022 09:30|

Positiva DiviTum®TKa-resultat publicerade i npj Breast Cancer

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att positiva resultat för standardbehandlingen CDK 4/6 har publicerats i npj Breast Cancer, en open access-tidskrift från Nature med målet att publicera den bästa forskningen inom bröstcancer och bröstcancerbehandling. Resultaten kommer från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine i USA. Studien stödjer användningen av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på CDK 4/6-hämmaren palbociclib, en standardbehandling vid spridd bröstcancer.

2022-03-22T09:30:00+01:00March 22nd, 2022 09:30|

Q3 Interim report – Launch in US with own CLIA laboratory

SEK 000sQ321/22Q320/21May-Jan 21/22May-Jan 20/21Full year20/21Net sales3141,3769631,7592,077Operating profit (loss)-14,417-11,062-40,970-28,012-40,181Profit (loss) for the period-14,334-10,909-40,947-27,491-39,482Earnings per share, after dilution-0.50-0.38-1.44-0.97-1.39Significant events during the third quarter Article on the DiviTum®TKa Budget Impact Model published in the Journal of Medical Economics.Three studies with DiviTum®TKa presented at SABCS 2021.Start of TK IMPACT study at Washington University in St. Louis.Significant events after the end [...]

2022-03-15T08:00:00+01:00March 15th, 2022 08:00|

Delårsrapport 3 – Lansering i USA med eget CLIA-laboratorium

tkrkv 321/22kv 320/21maj-jan 21/22maj-jan 20/21Helår20/21Nettoomsättning3141 3769631 7592 077Rörelseresultat-14 417-11 062-40 970-28 012-40 181Periodens resultat-14 334-10 909-40 947-27 491-39 482Resultat per aktie ef utspäd-0,50-0,38-1,44-0,97-1,39Väsentliga händelser under tredje kvartaletArtikel om DiviTum®TKa Budget Impact Model publicerad i Journal of Medical Economics.Tre studier med DiviTum®TKa presenteras på SABCS 2021.Start av TK IMPACT studien vid Washington University of St Louis.Väsentliga [...]

2022-03-15T08:00:00+01:00March 15th, 2022 08:00|