Delårsrapport kvartal 2: augusti-oktober 2018/2019

Andra kvartalet (augusti-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen 68 (133) kSEK · Rörelseresultat -5 609 (-4 413) kSEK · Periodens resultat -5 563 (-4 400) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,32 (-0,25) SEK Delårsrapport (maj-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen 981 (1 239) kSEK · Rörelseresultat -9 566 (-7 808) kSEK · Periodens resultat -9 592 (-7 814) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,55 (-0,44) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall · Lars Holmqvist knuten till Biovica som Senior Advisor · Wing Cheng ny Market Access and QA Director · Patent godkänt i Japan · Forskningssamarbete med WntResearch Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA

2018-12-06T07:00:00+01:00December 6th, 2018 07:00|

Delårsrapport maj-oktober 2017

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017) · Nettoomsättningen 133 (190) kSEK · Rörelseresultat -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat efter skatt -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,26 (-0,21) SEK Delårsperioden (maj-oktober 2017) · Nettoomsättningen 1 239 (459) kSEK · Rörelseresultat -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat efter skatt -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,46 (-0,38) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Patent godkänt i Indien och Norge. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

2017-12-19T07:00:00+01:00December 19th, 2017 07:00|