Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktie

Biovica International AB (”Biovica” eller ”Bolaget”) har gett i uppdrag till Pareto Securities AB ("Pareto Securities") att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier upp till motsvarande cirka 110 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den ”Riktade Nyemissionen”).

2020-08-26T15:34:00+02:00August 26th, 2020 15:34|

Biovica intends to carry out a directed share issue of Class B shares

Biovica International AB (”Biovica” or the ”Company”) has engaged Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) to explore the conditions for carrying out a directed share issue of Class B shares, corresponding to approximately SEK 110 million through an accelerated bookbuilding procedure (the “Directed Issue”).

2020-08-26T15:34:00+02:00August 26th, 2020 15:34|

Biovica slutför klinisk validering med positivt resultat inför FDA-ansökan för DiviTum® TKa

Biovica meddelar idag att den kliniska valideringen, som visar på det kliniska värdet av blodtestet DiviTum® TKa, har slutförts. Den kliniska valideringen är den sista delen innan ansökan sammanställs och skickas in till FDA för att erhålla amerikanskt marknadsgodkännande. Biovica följer tidplanen att lämna in ansökan under september 2020.

2020-08-26T15:30:00+02:00August 26th, 2020 15:30|

Biovica successfully completes clinical validation for DiviTum® TKa FDA submission

Biovica today announces that the clinical validation of the blood test DiviTum® TKa has been completed, demonstrating the clinical value of the product. The clinical validation is the final part of Biovica’s application for US market approval. Biovica remains on schedule to submit its regulatory filing during September 2020.

2020-08-26T15:30:00+02:00August 26th, 2020 15:30|

Biovica ger mål för marknadsandel vid dagens kapitalmarknadsdag

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, håller idag sin kapitalmarknadsdag virtuellt 14.00-16.00. Syftet är att ge en uppdatering kring Biovicas marknadslanseringsstrategi och mål. Biovica lämnar även ett marknadsandelsmål tre år efter lansering av DiviTum®.

2020-05-11T06:00:00+02:00May 11th, 2020 06:00|