Biovica provides update on FDA application process

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the company’s expected timeline for its updated 510(k)-application to the US Food and Drug Administration (FDA) has been prolonged due to delay in response from FDA.

2021-09-13T08:07:00+02:00September 13th, 2021 08:07|

Biovica uppdaterar om FDA-ansökningsprocessen

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att företagets förväntade tidslinje för sin uppdaterade 510(k)-ansökan till US Food and Drug Administration (FDA) har förlängts på grund av fördröjning av svar från FDA.

2021-09-13T08:07:00+02:00September 13th, 2021 08:07|

DiviTum®TKa approaching FDA approval

SEK 000sQ1 21/22Q1 20/21May-April 20/21Net sales3813402,077Operating profit (loss)-12,238-8,665-40,181Profit (loss) for the period-12,225-8,374-39,482Earnings per share, after dilution-0.43-0.36-1.39Significant events during the first quarterThe PROMIX breast cancer study at Karolinska University Hospital has been published in the scientific journal, ESMO Open.The DiviTum®TKa budget impact model shows potential for savings of three times the cost of DiviTum®TKa.Biovica strengthens its [...]

2021-08-31T08:00:00+02:00August 31st, 2021 08:00|

DiviTum®TKa närmar sig FDA godkännande

tkrkv 1 21/22kv 1 20/21maj-apr 20/21Nettoomsättning3813402 077Rörelseresultat-12 238-8 665-40 181Periodens resultat-12 225-8 374-39 482Resultat per aktie efter utspädning-0,43-0,36-1,39Väsentliga händelser under första kvartaletBröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open.Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar en besparing på tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.Biovica förstärker ledningsgruppen med en kommersiell chef och ny kvalitets- [...]

2021-08-31T08:00:00+02:00August 31st, 2021 08:00|

Biovica’s DiviTumTKa shows strong capabilities in malignant melanoma

May 20, 2021 - Biovica, active in cancer diagnostics, today announces that DiviTumTKa shows prognostic and predictive capabilities in metastatic cutaneous melanoma patients undergoing immunotherapy. These results from a new study at Karolinska University Hospital will be presented at the upcoming ASCO annual meeting, June 4-8, 2021.

2021-05-20T06:00:00+02:00May 20th, 2021 06:00|

Biovicas DiviTumTKa visar starka resultat vid malignt melanom

20 maj 2021 - Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa visar prognostisk och prediktiv förmåga hos patienter med spridd hudcancer som genomgår immunterapi. Dessa resultat från en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att presenteras vid ASCOs årsmöte 4-8 juni 2021.

2021-05-20T06:00:00+02:00May 20th, 2021 06:00|