Biovica strengthens the management team

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the company has strengthened the management team with Helle Fisker as new commercial manager and Joakim Arwidson as new quality and regulatory manager.

2021-05-07T10:36:24+02:00April 29th, 2021 09:00|

Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förstärkt ledningsgruppen med Helle Fisker som ny kommersiell chef och Joakim Arwidson som ny kvalitets- och regulatorisk chef.

2021-04-29T09:00:00+02:00April 29th, 2021 09:00|

Biovica’s DiviTumTKa prognostic for long-term outcome

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the results from the breast cancer study PROMIX at Karolinska University Hospital is published in the scientific journal ESMO Open. The study showed that testing for TKa levels during early treatment is prognostic for the long-term outcome of preoperative chemotherapy.

2021-03-11T10:10:00+01:00March 11th, 2021 10:10|

Biovicas DiviTumTKa förutsäger utfall på lång sikt

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från bröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open. Studien visar att TKa-nivåer tidigt under en behandling kan förutsäga det långsiktiga resultatet av preoperativa cellgifter.

2021-03-11T10:10:00+01:00March 11th, 2021 10:10|

Nomination Committee for Biovica for the 2021 Annual General Meeting

The Nomination Committee prior to the 2021 Annual General Meeting will consist of three members, who shall represent the two shareholders with the most number of shares who accept the assignment to be part of the Nomination Committee as of December 31, 2020, and the Chairman of the Board. The Nomination Committee then appoints a chairman among its members.

2021-02-26T07:00:00+01:00February 26th, 2021 07:00|

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2020, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

2021-02-26T07:00:00+01:00February 26th, 2021 07:00|