Nomination Committee for Biovica for the 2021 Annual General Meeting

The Nomination Committee prior to the 2021 Annual General Meeting will consist of three members, who shall represent the two shareholders with the most number of shares who accept the assignment to be part of the Nomination Committee as of December 31, 2020, and the Chairman of the Board. The Nomination Committee then appoints a chairman among its members.

2021-02-26T07:00:00+01:00February 26th, 2021 07:00|

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2020, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

2021-02-26T07:00:00+01:00February 26th, 2021 07:00|

Notice to AGM for Biovica International AB

The Board of Directors of Biovica International AB, corporate identity number 556774-6150, hereby convenes the Annual General Meeting on 27 August 2020 at 16:00 in the company's premises at Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala.

2020-07-22T06:00:00+02:00July 22nd, 2020 06:00|

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma den 27 augusti 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala.

2020-07-22T06:00:00+02:00July 22nd, 2020 06:00|