Biovicas DiviTum®TKa på ASCO

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolagets blodtest DiviTum®TKa kommer att finnas med i en muntlig presentation och två abstracts/posters, på världens största cancerkongress, ASCOs årsmöte, 3-7 juni, 2022, i Chicago, USA.

2022-05-09T13:15:00+02:00May 9th, 2022 13:15|

Biovica slutför 510(k)-ansökan för DiviTum®TKa till FDA

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget har lämnat in sin uppdaterade 510(k)-ansökan till det amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att erhålla marknadsföringstillstånd för det blodbaserade biomarkörstestet DiviTum®TKa.

2022-04-28T18:00:00+02:00April 28th, 2022 18:00|

Positiva DiviTum®TKa-resultat publicerade i npj Breast Cancer

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att positiva resultat för standardbehandlingen CDK 4/6 har publicerats i npj Breast Cancer, en open access-tidskrift från Nature med målet att publicera den bästa forskningen inom bröstcancer och bröstcancerbehandling. Resultaten kommer från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine i USA. Studien stödjer användningen av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på CDK 4/6-hämmaren palbociclib, en standardbehandling vid spridd bröstcancer.

2022-03-22T09:30:00+01:00March 22nd, 2022 09:30|

Delårsrapport 3 – Lansering i USA med eget CLIA-laboratorium

tkrkv 321/22kv 320/21maj-jan 21/22maj-jan 20/21Helår20/21Nettoomsättning3141 3769631 7592 077Rörelseresultat-14 417-11 062-40 970-28 012-40 181Periodens resultat-14 334-10 909-40 947-27 491-39 482Resultat per aktie ef utspäd-0,50-0,38-1,44-0,97-1,39Väsentliga händelser under tredje kvartaletArtikel om DiviTum®TKa Budget Impact Model publicerad i Journal of Medical Economics.Tre studier med DiviTum®TKa presenteras på SABCS 2021.Start av TK IMPACT studien vid Washington University of St Louis.Väsentliga [...]

2022-03-15T08:00:00+01:00March 15th, 2022 08:00|

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2021, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

2022-02-18T14:20:00+01:00February 18th, 2022 14:20|

DiviTum®TKa-resultat från PYTHIA publicerade i EJC

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att de positiva DiviTum®TKa-resultaten från den europeiska multicenterstudien PYTHIA har publicerats i den högt rankade peer-reviewed vetenskapliga tidskriften European Journal of Cancer (EJC). Resultaten visar en prediktiv förmåga för testet efter bara två veckors behandling och stöder användningen av DiviTum®TKa för optimerad information och tidig utvärdering av behandlingseffekt vid spridd bröstcancer.

2022-02-14T10:40:00+01:00February 14th, 2022 10:40|

Biovica tillhandahåller tidsplan för FDA-ansökan

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget har fått fullständig feedback från FDA på sin uppdaterade 510(k)-ansökan vilket möjliggör en tydlig plan för ansökningsprocessen. Biovica siktar nu på att skicka in ansökan i maj 2022.

2022-02-07T21:48:00+01:00February 7th, 2022 21:48|

Delårsrapport 2 – Lovande resultat publicerade på ESMO

tkrkv 221/22kv 220/21maj-okt 21/22maj-okt 20/21Helår20/21Nettoomsättning268446493842 077Rörelseresultat-14 314-8 285-26 552-16 950-40 181Periodens resultat-14 388-8 208-26 613-16 581-39 482Resultat per aktie efter utspädn.-0,51-0,29-0,93-0,59-1,39Väsentliga händelser under andra kvartaletBiovica förstärker ledningsgruppen med Warren Cresswell, President Americas, med ansvar för lanseringen av DiviTum®TKa i USA.Uppdatering om fördröjning i FDA-processen.Lovande DiviTum®TKa-resultat från Novartis BioItaLEE-studie presenterades vid ESMO.DiviTum®TKa-resultat från SWOG-studien publicerade i [...]

2021-12-01T07:30:00+01:00December 1st, 2021 07:30|