DiviTum®TKa-resultat från SWOG-studien publicerade i Clinical Cancer Research

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTum®TKa-resultat från en analys av prover från den stora SWOG S0226-studien har publicerats i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research som ges ut av American Association for Cancer Research (AACR). De starka resultaten stöder användningen av DiviTum®TKa som ett verktyg för att övervaka sjukdomsprogression vid endokrin behandling hos kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer.

2021-09-15T08:00:00+02:00September 15th, 2021 08:00|

Lovande DiviTumTKa-resultat från Novartis BIOITALEE-studie presenteras vid ESMO

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa-resultat från den stora Novartis BIOITALEE-studien kommer att presenteras som en poster på konferensen European Society for Medical Oncology (ESMO) 16–21 september 2021. Resultaten stärker DiviTumTKas potential som verktyg för monitorering av behandling med CDK4/6-hämmare.

2021-09-14T08:00:00+02:00September 14th, 2021 08:00|

Biovica uppdaterar om FDA-ansökningsprocessen

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att företagets förväntade tidslinje för sin uppdaterade 510(k)-ansökan till US Food and Drug Administration (FDA) har förlängts på grund av fördröjning av svar från FDA.

2021-09-13T08:07:00+02:00September 13th, 2021 08:07|

DiviTum®TKa närmar sig FDA godkännande

tkrkv 1 21/22kv 1 20/21maj-apr 20/21Nettoomsättning3813402 077Rörelseresultat-12 238-8 665-40 181Periodens resultat-12 225-8 374-39 482Resultat per aktie efter utspädning-0,43-0,36-1,39Väsentliga händelser under första kvartaletBröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open.Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar en besparing på tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.Biovica förstärker ledningsgruppen med en kommersiell chef och ny kvalitets- [...]

2021-08-31T08:00:00+02:00August 31st, 2021 08:00|

Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att Warren Cresswell har utsetts till President Americas och kommer att ingå i ledningsgruppen.

2021-08-10T08:00:00+02:00August 10th, 2021 08:00|