Biovica’s DiviTum®TKa included in new UK breast cancer study

DiviTum®TKa has been selected to be included in a new prospective study of women with hormone receptor positive metastatic breast cancer. The aim of including DiviTum®TKa in the study is to investigate if this marker can be used for disease monitoring during treatment with a CDK4/6 inhibitor, which in combination with an aromatase inhibitor is considered standard of care for this subgroup of patients.

2020-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2020 07:00|

Biovicas DiviTum®TKa i ny brittisk bröstcancerstudie

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i en ny prospektiv studie av kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer. Syftet med att inkludera DiviTum®TKa i studien är att undersöka om testet kan användas för monitorering under behandling med en CDK4/6-hämmare och aromatashämmare, vilket är standardbehandling för denna grupp av patienter.

2020-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2020 07:00|

CDK 4/6 doseringsstudie stöder DiviTum®TKa som ett tidigt och effektivt verktyg för monitorering och prediktion av behandlingssvar

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att positiva DiviTum®TKa-resultat från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine, USA, kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, SABCS. Studien stöder användning av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på CDK 4/6-hämmaren palbociclib.

2020-11-19T07:00:00+01:00November 19th, 2020 07:00|

CDK 4/6 dosing study supports DiviTum®TKa as an early and effective tool in treatment monitoring and prediction of response

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that positive DiviTum®TKa results from a clinical study at the University of Nebraska Medical Center and Washington University School of Medicine, US, will be presented at the world´s leading breast cancer conference, SABCS. The study supports using DiviTum®TKa to monitor efficacy during treatment and predict response to the CDK 4/6 inhibitor palbociclib.

2020-11-19T07:00:00+01:00November 19th, 2020 07:00|

DiviTum®TKas monitoreringsförmåga bekräftad i SWOG-studie

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att nya DiviTum®TKa-resultat från en stor studie från cancerforskningsnätverket SWOG ytterligare bekräftar DiviTum®TKas monitoreringsförmåga vid spridd bröstcancer. Studien, S0226, visade imponerande data för progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Dessutom stöder resultaten att DiviTum®TKa kan förutsäga behandlingsnytta vid spridd bröstcancer. De nya resultaten kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, San Antonio Breast Cancer Symposium, i december.

2020-11-17T14:35:00+01:00November 17th, 2020 14:35|

DiviTum®TKa Monitoring Capabilities Confirmed in SWOG Study

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that new DiviTum®TKa results from a large SWOG Cancer Research Network study further strengthen DiviTum®TKa’s monitoring capabilities within metastatic breast cancer. The study, known as S0226, showed impressive data on progression free survival and overall survival. Furthermore, results support that DiviTum®TKa can predict benefit from metastatic breast cancer therapy. The new results will be presented at the world’s leading breast cancer conference, the San Antonio Breast Cancer Symposium, in December.

2020-11-17T14:35:00+01:00November 17th, 2020 14:35|