Biovica’s DiviTumTKa shows strong capabilities in malignant melanoma

May 20, 2021 - Biovica, active in cancer diagnostics, today announces that DiviTumTKa shows prognostic and predictive capabilities in metastatic cutaneous melanoma patients undergoing immunotherapy. These results from a new study at Karolinska University Hospital will be presented at the upcoming ASCO annual meeting, June 4-8, 2021.

2021-05-20T06:00:00+02:00May 20th, 2021 06:00|

Biovicas DiviTumTKa visar starka resultat vid malignt melanom

20 maj 2021 - Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa visar prognostisk och prediktiv förmåga hos patienter med spridd hudcancer som genomgår immunterapi. Dessa resultat från en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att presenteras vid ASCOs årsmöte 4-8 juni 2021.

2021-05-20T06:00:00+02:00May 20th, 2021 06:00|

Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förstärkt ledningsgruppen med Helle Fisker som ny kommersiell chef och Joakim Arwidson som ny kvalitets- och regulatorisk chef.

2021-04-29T09:00:00+02:00April 29th, 2021 09:00|

Biovica strengthens the management team

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the company has strengthened the management team with Helle Fisker as new commercial manager and Joakim Arwidson as new quality and regulatory manager.

2021-04-29T09:00:00+02:00April 29th, 2021 09:00|

Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar potential för besparingar av vårdkostnader

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att en modell för att beräkna DiviTum®TKas potentiella besparingar av vårdkostnader har utvecklats och kommer att presenteras vid den ledande hälsoekonomiska konferensen ISPOR 2021 i maj. Modellen påvisar besparingar motsvarande upp till tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.

2021-04-23T06:30:00+02:00April 23rd, 2021 06:30|

Biovica’s DiviTumTKa prognostic for long-term outcome

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the results from the breast cancer study PROMIX at Karolinska University Hospital is published in the scientific journal ESMO Open. The study showed that testing for TKa levels during early treatment is prognostic for the long-term outcome of preoperative chemotherapy.

2021-03-11T10:10:00+01:00March 11th, 2021 10:10|

Biovicas DiviTumTKa förutsäger utfall på lång sikt

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från bröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open. Studien visar att TKa-nivåer tidigt under en behandling kan förutsäga det långsiktiga resultatet av preoperativa cellgifter.

2021-03-11T10:10:00+01:00March 11th, 2021 10:10|