Notice to AGM for Biovica International AB

The Board of Directors of Biovica International AB, corporate identity number 556774-6150, hereby convenes the Annual General Meeting on 27 August 2020 at 16:00 in the company's premises at Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala.

2020-07-22T06:00:00+02:00July 22nd, 2020 06:00|

Kommuniké från extra bolagsstämman i Biovica

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

2019-05-02T11:30:00+02:00May 2nd, 2019 11:30|

Announcement from Biovica’s extra general meeting

The extra general meeting ("EGM") of Biovica International AB (publ) ("Biovica" or the "Company") was held today on 2 May 2019 and the following resolutions were passed by the meeting. Resolution regarding approval of the board of directors' resolution to issue new class B shares with deviation from the shareholders' preferential rights

2019-05-02T11:30:00+02:00May 2nd, 2019 11:30|

Notice of extra general meeting in Biovica International AB

The shareholders of Biovica International AB, reg. no. 556774-6150, (the "Company") are hereby invited to the extra general meeting on Thursday 2 May 2019 at 13.00 pm CET at Baker & McKenzie's premises at Vasagatan 7 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 12.45 pm CET. Right to attend and notification Shareholders [...]

2019-04-09T21:15:00+02:00April 9th, 2019 21:15|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Aktieägarna i Biovica International AB, org. nr 556774-6150, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj 2019 kl. 13.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:         i.          dels vara införd [...]

2019-04-09T21:15:00+02:00April 9th, 2019 21:15|