Kommuniké från extra bolagsstämman i Biovica

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

2019-05-02T11:30:00+02:00May 2nd, 2019 11:30|

Announcement from Biovica’s extra general meeting

The extra general meeting ("EGM") of Biovica International AB (publ) ("Biovica" or the "Company") was held today on 2 May 2019 and the following resolutions were passed by the meeting. Resolution regarding approval of the board of directors' resolution to issue new class B shares with deviation from the shareholders' preferential rights

2019-05-02T11:30:00+02:00May 2nd, 2019 11:30|