Positiva resultat från svensk studie med DiviTum vid spridd bröstcancer publicerade i ansedd tidskrift

Uppsala, Sverige, den 12:e mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från en studie av forskare vid Lunds Universitet publicerats i den ansedda tidskriften Scientific Report, en tidskrift från Nature. Resultaten stödjer att blodtestet DiviTum kan användas som prognostiskt verktyg för att utvärdera behandlingsutfall vid spridd bröstcancer.

2022-01-18T12:07:30+01:00March 12th, 2020 08:30|News|

Positive results from Swedish study with DiviTum in metastatic breast cancer published in prestigious journal

Uppsala, Sweden, March 12, 2020. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that results from a study by researchers at Lund University have been published in the well renowned journal Scientific Reports, a journal from Nature. The results support that the blood test DiviTum can be used as a prognostic tool for evaluating treatment outcomes in metastatic breast cancer.

2022-01-18T12:07:37+01:00March 12th, 2020 08:30|News|

Clinical Cancer Research publicerar resultat som stöder DiviTum som en teknik för tidig utvärdering vid behandling av spridd bröstcancer

Uppsala, Sverige, den 16 januari 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research har publicerat data från TREnd-studien som visar fördelarna med att använda DiviTum[®] vid utvärdering av behandling med palbociclib hos kvinnor med spridd bröstcancer.

2022-01-18T12:07:30+01:00January 16th, 2020 08:00|News|

Biovica stärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Henrik Winther anställts som affärsutvecklingschef (SVP Business Development) och kommer att ingå i ledningsgruppen. Han kommer närmast från rollen som SVP Precision Diagnostics på Immunovia.

2022-01-18T12:07:30+01:00December 6th, 2019 08:00|News|

Biovica strengthens management team

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Henrik Winther was appointed SVP Business Development and will be part of the management team. He most recently comes from the role of SVP Precision Diagnostics at Immunovia.

2022-01-18T12:07:37+01:00December 6th, 2019 08:00|News|

Biovicas DiviTum – Stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer

Uppsala, Sverige, den 20 november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag kliniska data som visar att DiviTum är en stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer. Resultaten kommer att presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

2022-01-18T12:07:31+01:00November 20th, 2019 08:20|News|

Biovica’s DiviTum – Strong prognostic marker in operable breast cancer

Uppsala, Sweden, November 20, 2019. Biovica, active in cancer biomarkers, today announced clinical data that demonstrate DiviTum as a strong prognostic marker in operable breast cancer. The results will be presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, December 10-14, 2019, the world´s largest scientific congress focusing on breast cancer.

2022-01-18T12:07:37+01:00November 20th, 2019 08:20|News|

Biovica’s DiviTum validated as a dynamic biomarker in metastatic breast cancer in collaboration with Institut Curie, Paris

Uppsala, Sweden, November 20, 2019. Biovica, active in cancer biomarkers, today announced that clinical data – demonstrating that DiviTum can be used as a dynamic, non-invasive biomarker for metastatic breast cancer patients treated with endocrine therapy and palbociclib – will be presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 10-14, 2019, the world´s largest scientific congress focusing on breast cancer.

2022-01-18T12:07:37+01:00November 20th, 2019 08:00|News|

Biovicas DiviTum validerad som en dynamisk biomarkör för spridd bröstcancer i samarbete med Institut Curie, Paris

Uppsala, den 20:e november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag att kliniska data – som visar att DiviTum kan användas som en dynamisk, icke-invasiv biomarkör för patienter med spridd bröstcancer som behandlas med endokrin terapi och palbociclib – kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

2022-01-18T12:07:31+01:00November 20th, 2019 08:00|News|