DiviTum®TKa Monitoring Capabilities Confirmed in SWOG Study

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that new DiviTum®TKa results from a large SWOG Cancer Research Network study further strengthen DiviTum®TKa’s monitoring capabilities within metastatic breast cancer. The study, known as S0226, showed impressive data on progression free survival and overall survival. Furthermore, results support that DiviTum®TKa can predict benefit from metastatic breast cancer therapy. The new results will be presented at the world’s leading breast cancer conference, the San Antonio Breast Cancer Symposium, in December.

2020-11-17T14:35:00+01:00November 17th, 2020 14:35|

DiviTum®TKas monitoreringsförmåga bekräftad i SWOG-studie

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att nya DiviTum®TKa-resultat från en stor studie från cancerforskningsnätverket SWOG ytterligare bekräftar DiviTum®TKas monitoreringsförmåga vid spridd bröstcancer. Studien, S0226, visade imponerande data för progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Dessutom stöder resultaten att DiviTum®TKa kan förutsäga behandlingsnytta vid spridd bröstcancer. De nya resultaten kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, San Antonio Breast Cancer Symposium, i december.

2020-11-17T14:35:00+01:00November 17th, 2020 14:35|

Biovicas FDA-ansökan övergår i ”substantive review” status

Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerdiagnostik, meddelade idag att bolagets 510(k)-ansökan till amerikanska läkemedelsverket, FDA, för blodtestet DiviTum®TKa, kommer att gå vidare till en materiell granskning, s.k. ”substantive review”, när FDA:s covid-19-relaterade paus är över.

2020-11-13T14:20:00+01:00November 13th, 2020 14:20|

FDA resource reallocation impacts DiviTum®TKa timeline

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has indicated that it is reallocating resources to COVID-19 impacting the timeline for completion of the review of Biovica’s 510(k)-submission for DiviTum®TKa. The FDA currently estimates that the reallocation will last approximately 90 days during which time the FDA will not be able to continue reviewing Biovica’s submission.

2020-10-30T07:30:00+01:00October 30th, 2020 07:30|

Omfördelning av FDA:s resurser påverkar tidslinjen för DiviTum®TKa

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA), har meddelat att det omfördelar resurser till covid-19, vilket påverkar tidslinjen för granskningen av Biovicas 510(k)-ansökan för DiviTum®TKa. FDA uppskattar för närvarande att omfördelningen kommer att pågå i cirka 90 dagar under vilken tid FDA inte kommer att granska Biovicas ansökan.

2020-10-30T07:30:00+01:00October 30th, 2020 07:30|

Biovicas DiviTum®TKa i fyra posters på SABCS

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att fyra abstracts baserade på studier där blodtestet DiviTum®TKa har använts, har antagits som posters på världens största bröstcancerkonferens SABCS i början av december.

2020-10-23T06:00:00+02:00October 23rd, 2020 06:00|

Biovica’s DiviTum®TKa in four posters at SABCS

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that four abstracts based on studies using the blood test DiviTum®TKa have been accepted as posters at the world's largest breast cancer symposium, SABCS, in early December.

2020-10-23T06:00:00+02:00October 23rd, 2020 06:00|