Biovicas DiviTum® och TK aktivitet uppmärksammat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. De vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Cancer, en Nature-tidskrift, och Biomarkers in Medicine har publicerat artiklar om DiviTum® resultat och TK aktivitet som en biomarkör för att utvärdera behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. Artiklarna drar slutsatsen att DiviTum® har potential att bli standard som prognostisk biomarkör och metod för att tidigt upptäcka behandlingsresistens vid spridd bröstcancer.

2020-05-11T06:15:00+02:00May 11th, 2020 06:15|

Biovica’s DiviTum® and TK activity acknowledged in highly renowned scientific journals

Uppsala, Sweden, May 11, 2020. The scientific journals British Journal of Cancer, a Nature journal, and Biomarkers in Medicine have published articles on DiviTum® results and TK activity as a biomarker for evaluating efficacy of CDK4/6 inhibitors. The editorials conclude that DiviTum data has the potential to become a standard prognostic biomarker and tool for early recognition of treatment resistance in metastatic breast cancer.

2020-05-11T06:15:00+02:00May 11th, 2020 06:15|

Biovica ger mål för marknadsandel vid dagens kapitalmarknadsdag

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, håller idag sin kapitalmarknadsdag virtuellt 14.00-16.00. Syftet är att ge en uppdatering kring Biovicas marknadslanseringsstrategi och mål. Biovica lämnar även ett marknadsandelsmål tre år efter lansering av DiviTum®.

2020-05-11T06:00:00+02:00May 11th, 2020 06:00|