Biovica’s DiviTum®TKa included in new UK breast cancer study

DiviTum®TKa has been selected to be included in a new prospective study of women with hormone receptor positive metastatic breast cancer. The aim of including DiviTum®TKa in the study is to investigate if this marker can be used for disease monitoring during treatment with a CDK4/6 inhibitor, which in combination with an aromatase inhibitor is considered standard of care for this subgroup of patients.

2020-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2020 07:00|

Biovicas DiviTum®TKa i ny brittisk bröstcancerstudie

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i en ny prospektiv studie av kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer. Syftet med att inkludera DiviTum®TKa i studien är att undersöka om testet kan användas för monitorering under behandling med en CDK4/6-hämmare och aromatashämmare, vilket är standardbehandling för denna grupp av patienter.

2020-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2020 07:00|

CDK 4/6 dosing study supports DiviTum®TKa as an early and effective tool in treatment monitoring and prediction of response

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that positive DiviTum®TKa results from a clinical study at the University of Nebraska Medical Center and Washington University School of Medicine, US, will be presented at the world´s leading breast cancer conference, SABCS. The study supports using DiviTum®TKa to monitor efficacy during treatment and predict response to the CDK 4/6 inhibitor palbociclib.

2020-11-19T07:00:00+01:00November 19th, 2020 07:00|

CDK 4/6 doseringsstudie stöder DiviTum®TKa som ett tidigt och effektivt verktyg för monitorering och prediktion av behandlingssvar

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att positiva DiviTum®TKa-resultat från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine, USA, kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, SABCS. Studien stöder användning av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på CDK 4/6-hämmaren palbociclib.

2020-11-19T07:00:00+01:00November 19th, 2020 07:00|