Delårsrapport kvartal 2: augusti-oktober 2018/2019

Andra kvartalet (augusti-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen 68 (133) kSEK · Rörelseresultat -5 609 (-4 413) kSEK · Periodens resultat -5 563 (-4 400) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,32 (-0,25) SEK Delårsrapport (maj-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen 981 (1 239) kSEK · Rörelseresultat -9 566 (-7 808) kSEK · Periodens resultat -9 592 (-7 814) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,55 (-0,44) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall · Lars Holmqvist knuten till Biovica som Senior Advisor · Wing Cheng ny Market Access and QA Director · Patent godkänt i Japan · Forskningssamarbete med WntResearch Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA

2018-12-06T07:00:00+01:00December 6th, 2018 07:00|

Biovica establishes office in Boston

Biovica opens an office in Boston, the first office in the US. Pontus Nobréus, Business Development Director, will be heading up the office and will be based in Boston from 1st of January 2019.

2018-12-04T07:00:00+01:00December 4th, 2018 07:00|

Biovica etablerar kontor i Boston

Biovica öppnar första USA-kontoret i Boston. Pontus Nobreus, Business Development Director, kommer att ansvara för kontoret och vara baserad i Boston från och med 1 januari 2019.

2018-12-04T07:00:00+01:00December 4th, 2018 07:00|

Biovica bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2018/2019

Klockan 08:00 den 6 december 2018 offentliggör Biovica International AB (publ) sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018/2019. Biovica bjuder in till en webbsänd telefonkonferens, med presentation av kvartalsrapporten, samma dag klockan 09.00. Biovicas VD Anders Rylander och CFO Cecilia Driving deltar i presentationen som hålls på engelska.

2018-11-30T10:32:14+01:00November 30th, 2018 10:32|

Biovica to host conference call to provide second quarter 2018/2019 business update

On December 6, 2018, at 08:00 am CET, Biovica International AB (publ) will publish its interim report for the second quarter 2018. All interested parties are invited to participate in a web-cast telephone conference, which will include a presentation, on the same day at 09:00 am CET. The event will be hosted by Biovica's CEO Anders Rylander and CFO Cecilia Driving. The presentation will be held in English.

2018-11-30T10:32:14+01:00November 30th, 2018 10:32|

New results suggest that DiviTum® reflects response to palbociclib

New DiviTum® results will be presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, 4-8 December. The data originates from a collaboration with the Prato Hospital, Italy and Baylor College, Houston, US and supports DiviTum® as a biomarker for evaluating effects of a new targeted drug in breast cancer.

2018-11-28T08:15:00+01:00November 28th, 2018 08:15|

Nya resultat stödjer att DiviTum® återspeglar respons av palbociclib

Nya resultat med DiviTum® kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 4-8 december. Resultaten kommer från ett samarbete med Pratosjukhuset, Italien och Baylor College, Houston, USA och stödjer DiviTum® som en biomarkör för att utvärdera effekt av ett nytt målriktat bröstcancerläkemedel.

2018-11-28T08:15:00+01:00November 28th, 2018 08:15|