Delårsrapport maj-oktober 2017

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017) · Nettoomsättningen 133 (190) kSEK · Rörelseresultat -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat efter skatt -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,26 (-0,21) SEK Delårsperioden (maj-oktober 2017) · Nettoomsättningen 1 239 (459) kSEK · Rörelseresultat -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat efter skatt -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat per aktie före utspädning -0,46 (-0,38) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Patent godkänt i Indien och Norge. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

2017-12-19T07:00:00+01:00December 19th, 2017 07:00|

New Operations Manager at Biovica

Uppsala, December 5, 2017. Biovica has appointed Adam Germunder as new Operations Manager. Adams responsibilities include to build and secure the company's production capabilities and ensure that they meet regulatory requirements in preparation for the commercialization of DiviTum®.

2017-12-05T07:30:00+01:00December 5th, 2017 07:30|

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Uppsala, 5 december 2017. Biovica har utsett en ny Operations Manager för att säkra produktionen inför kommersialisering av DiviTum. Adam Germunder har utsetts som Operations Manager med ansvar för bl.a. att bygga upp en skalbar produktion som möter regulatoriska krav.

2017-12-05T07:30:00+01:00December 5th, 2017 07:30|

Researchers at Washington University report: DiviTum® can evaluate the biologic activity of blockbuster breast cancer drug after two weeks

Uppsala, Sweden, November 23, 2017. Results of a study from Washington University, St Louis, demonstrate that the DiviTum® can evaluate the biologic activity of Pfizer's breast cancer drug palbociclib (Ibrance®) in just two weeks are published in the latest edition of the scientific journal Breast Cancer Research and Treatment. This shortening of the response evaluation window can improve outcome and increase quality of life for breast cancer patients.

2017-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2017 07:00|

Amerikanska forskare: DiviTum® kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor

Uppsala den 23 november, 2017. Resultaten från en studie genomförd av Washington University i St Louis visar att DiviTum® kan utvärdera den biologiska aktiviteten av Pfizers bröstcancerläkemedel palbociclib (Ibrance®) redan efter två veckor har publicerats i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research and Treatment. Den korta tiden till utvärdering kan förbättra utfall och öka livskvaliteten för bröstcancerpatienter.

2017-11-23T07:00:00+01:00November 23rd, 2017 07:00|

New Swedish study results at SABCS show DiviTum® blood test reduces waiting times for evaluating breast cancer treatment

Uppsala, Sweden, November 14, 2017. Results from a study of 142 women with newly diagnosed metastatic breast cancer will be presented by researchers from Lund University at the world's biggest breast cancer conference in San Antonio, USA. The study demonstrates that the DiviTum® blood-based biomarker can provide more accurate prognosis than today's standard methods.

2017-11-14T07:00:00+01:00November 14th, 2017 07:00|

Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer

Uppsala, 14 november 2017. Resultat från en studie på 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer presenteras av forskare från Lunds Universitet vid världens största bröstcancerkongress i San Antonio, USA. Studien visar att Biovicas test DiviTum® genom att analysera ett blodprov kan ge mer precis prognos jämfört med dagens standardmetoder.

2017-11-14T07:00:00+01:00November 14th, 2017 07:00|