Press Releases

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 publicerad

Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats

June 30, 2021

Biovica Bokslutskommuniké Februari-april 2020/2021

Förberedelser för lansering av DiviTum®TKa

June 17, 2021

Biovica bjuder in till kapitalmarknadsdag den 9 juni

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag onsdag 9 juni 14.00-16.30.

May 22, 2021

Biovicas DiviTumTKa visar starka resultat vid malignt melanom

20 maj 2021 – Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa visar prognostisk och prediktiv förmåga hos patienter med spridd hudcancer som genomgår immunterapi. Dessa resultat från en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att presenteras vid ASCOs årsmöte 4-8 juni 2021.

May 20, 2021

Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förstärkt ledningsgruppen med Helle Fisker som ny kommersiell chef och Joakim Arwidson som ny kvalitets- och regulatorisk chef.

April 29, 2021

Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar potential för besparingar av vårdkostnader

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att en modell för att beräkna DiviTum®TKas potentiella besparingar av vårdkostnader har utvecklats och kommer att presenteras vid den ledande hälsoekonomiska konferensen ISPOR 2021 i maj. Modellen påvisar besparingar motsvarande upp till tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.

April 23, 2021

Delårsrapport 3 November-januari 2020/2021

FDA återupptar granskning av DiviTum®TKa ansökan

March 18, 2021

Biovicas DiviTumTKa förutsäger utfall på lång sikt

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från bröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open. Studien visar att TKa-nivåer tidigt under en behandling kan förutsäga det långsiktiga resultatet av preoperativa cellgifter.

March 11, 2021

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2020, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

February 26, 2021

FDA återupptar granskning av DiviTum®TKa-ansökan

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA), har återupptagit sin granskning av Biovicas 510 (k)-ansökan för DiviTum®TKa.

January 29, 2021