Press Releases

Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar potential för besparingar av vårdkostnader

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att en modell för att beräkna DiviTum®TKas potentiella besparingar av vårdkostnader har utvecklats och kommer att presenteras vid den ledande hälsoekonomiska konferensen ISPOR 2021 i maj. Modellen påvisar besparingar motsvarande upp till tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.

April 23, 2021

Biovicas DiviTum®TKa i studie av tidig behandlingsresistens

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i den nya prospektiva kliniska studien TIRESIAS, i syfte att undersöka om DiviTum®TKa kan användas för att tidigt identifiera behandlingsresistens mot en CDK4/6-hämmare i kombination med en aromatashämmare vid behandling av bröstcancer.

January 18, 2021

Biovicas vd och huvudägare lånar ut aktier för inlösen av optionsprogram

Biovicas vd och huvudägare Anders Rylander har, för att underlätta administrationen av bolagets teckningsoptionsprogram 3, lånat ut 127 000 aktier till Pareto Securities AB.

January 12, 2021

Biovicas DiviTum®TKa i ny brittisk bröstcancerstudie

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i en ny prospektiv studie av kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer. Syftet med att inkludera DiviTum®TKa i studien är att undersöka om testet kan användas för monitorering under behandling med en CDK4/6-hämmare och aromatashämmare, vilket är standardbehandling för denna grupp av patienter.

November 23, 2020

Multicenterstudien PYTHIA visar positiva DiviTum®TKa-resultat

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att positiva DiviTum®TKa-resultat från den europeiska multicenterstudien PYTHIA kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, SABCS, i början av december.

November 20, 2020

CDK 4/6 doseringsstudie stöder DiviTum®TKa som ett tidigt och effektivt verktyg för monitorering och prediktion av behandlingssvar

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att positiva DiviTum®TKa-resultat från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine, USA, kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, SABCS. Studien stöder användning av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på CDK 4/6-hämmaren palbociclib.

November 19, 2020

Biovica meddelar initiala resultat i klinisk genstudie med DiviTum®TKa

18 november 2020 – Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att de första resultaten från PROMISE-studien kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 8–11 december 2020.

November 18, 2020

DiviTum®TKas monitoreringsförmåga bekräftad i SWOG-studie

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att nya DiviTum®TKa-resultat från en stor studie från cancerforskningsnätverket SWOG ytterligare bekräftar DiviTum®TKas monitoreringsförmåga vid spridd bröstcancer. Studien, S0226, visade imponerande data för progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Dessutom stöder resultaten att DiviTum®TKa kan förutsäga behandlingsnytta vid spridd bröstcancer. De nya resultaten kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, San Antonio Breast Cancer Symposium, i december.

November 17, 2020

Biovicas DiviTum®TKa i fyra posters på SABCS

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att fyra abstracts baserade på studier där blodtestet DiviTum®TKa har använts, har antagits som posters på världens största bröstcancerkonferens SABCS i början av december.

October 23, 2020

Biovica har slutfört analytisk validering inför FDA-ansökan

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den analytiska valideringen av blodtestet DiviTum® har slutförts. Valideringen har utförts för att verifiera tekniska krav och precisionskrav som definierats i samråd med det amerikanska läkemedelsverket, FDA. Den analytiska valideringen är en viktig del av ansökan om ett amerikanskt marknadsgodkännande.

June 17, 2020