Clinical Cancer Research publicerar resultat som stöder DiviTum som en teknik för tidig utvärdering vid behandling av spridd bröstcancer

Uppsala, Sverige, den 16 januari 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research har publicerat data från TREnd-studien som visar fördelarna med att använda DiviTum[®] vid utvärdering av behandling med palbociclib hos kvinnor med spridd bröstcancer.

2020-01-22T09:44:03+00:00 January 16th, 2020 08:00|News|

Biovica stärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Henrik Winther anställts som affärsutvecklingschef (SVP Business Development) och kommer att ingå i ledningsgruppen. Han kommer närmast från rollen som SVP Precision Diagnostics på Immunovia.

2020-01-22T09:44:03+00:00 December 6th, 2019 08:00|News|

Biovicas DiviTum – Stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer

Uppsala, Sverige, den 20 november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag kliniska data som visar att DiviTum är en stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer. Resultaten kommer att presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

2020-01-22T09:44:03+00:00 November 20th, 2019 08:20|News|

Biovicas DiviTum validerad som en dynamisk biomarkör för spridd bröstcancer i samarbete med Institut Curie, Paris

Uppsala, den 20:e november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag att kliniska data – som visar att DiviTum kan användas som en dynamisk, icke-invasiv biomarkör för patienter med spridd bröstcancer som behandlas med endokrin terapi och palbociclib – kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

2020-01-22T09:44:03+00:00 November 20th, 2019 08:00|News|

Biovicas ISO 13485:2016 certifikat förnyat

Uppsala, den 25 oktober 2019. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förnyat sitt ISO 13485:2016 certifikat för ytterligare tre år. Det innebär att Biovica fortsatt uppfyller de regulatoriska kraven för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets test DiviTum®.

2020-01-22T09:44:03+00:00 October 25th, 2019 11:28|News|

Biovica presenterar på Biomarkers & Precision Medicine Congress i San Diego

The Biomarkers & Precision Medicine Congress arrangeras för 4:e året 8-9 oktober i San Diego, USA. Med ökat fokus på precision medicine följer ett behov att möjliggöra att den vetenskapliga utvecklingen kommer till nytta för patienten genom individanpassad behandling. Ett tema för kongressen är framtagande av biomarkörer samt deras kliniska utveckling och Biovica har bjudits in för att presentera DiviTum®. Kongressen omfattar presentationer, fallstudier och paneldiskussioner med deltagare från globala läkemedels- och bioteknikbolag samt forskare från universitet och akademiska institutioner.

2020-01-22T09:44:03+00:00 October 3rd, 2019 08:45|News|

DiviTum® inkluderas i ny studie i USA

Biovica och SWOG Cancer Research Network har ingått avtal om att studera den kliniska nyttan av DiviTum® genom att analysera blodprov från patienter i SWOG S0226, en studie som påvisat att kvinnor med spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer lever längre om de får en kombination av två anti-hormonella behandlingar.

2020-01-22T09:44:03+00:00 September 18th, 2019 08:00|News|

Biovica bjuder in till telefonkonferens/audiocast

Uppsala, den 18 september 2019. Biovica bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation där Anders Rylander, CEO och Mattias Bergqvist, Clinical Development Director kommenterar dagens pressmeddelande. Presentationen kommer hållas den 19 september 2019 kl. 10.00 CET och kan följas per telefon eller audiocast.

2020-01-22T09:44:03+00:00 September 18th, 2019 08:00|News|