2022-10-19 08:00 Regulatory
Biovica meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan om CLIA-certifiering av sitt laboratorium, vilket är ännu en viktig milstolpe inför den amerikanska kommersiella lanseringen av testet DiviTum®TKa som nyligen godkändes...
2022-10-18 08:45 Regulatory
Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 november 2022 kl. 13:00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7...
2022-10-18 08:42 Regulatory
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
2022-08-31 16:10 Regulatory
Årsstämman i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 31 augusti 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Årsstämman...
2022-08-31 08:00 Regulatory Interim
Väsentliga händelser under första kvartalet · Resultat med DiviTum®TKa på ASCO · DiviTum®TKa lyfts fram på ASCO i en muntlig presentation · Biovicas CFO slutar i december 2022 ·...
2022-08-15 15:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till en marknadsuppdatering med anledning av det marknadsgodkännande som DiviTum®TKa erhöll den 29 juli från det amerikanska läkemedelverket (FDA). Vid uppdateringen torsdag den...
2022-07-30 13:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att FDA har beslutat om 510(k) clearance (godkännande) för produkten DiviTum®TKa som ett hjälpmedel vid övervakning av sjukdomsprogression hos diagnostiserade kvinnliga postmenopausala...
2022-07-27 08:00 Regulatory
Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska endast genomföras genom förhandsröstning...
2022-06-30 17:45 Regulatory
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolagets Chief Financial Officer (CFO) och vice vd Cecilia Driving idag har sagt upp sig från sin anställning. En process för att rekrytera en ersättare inleds omedelbart...
2022-06-30 08:00 Regulatory Annual
Årsredovisning för verksamhetsåret 2021/2022 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats. Financials – Biovica Kontakt Anders Rylander, VD Telefon: 018-444 48 35 E-post: anders.rylander@biovica.com...

Some of our Collaborations

>3200

Numbers of patients in studies

24

Publications

10

Pharma Contracts