Finansiell kalender 2019-10-25T16:07:18+00:00

Financial Calendar / Finansiell kalender

Financial Calendar / Finansiell kalender

Stora Aktiedagen i Lund28 januari 2020
Life Science Investor Meeting i Köpenhamn4 mars 2020
Interim Report Q3/Delårsrapport 3: nov-jan 2019/202012 March 2020
Interim Report Q4/Bokslutskommuniké 2019/2020:12 June 2020