Biovica stärker ledningsgruppen med kommersiell kompetens

Uppsala, Sverige, 25 mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Robert Dann anställts som marknadschef och USA-chef (SVP Marketing and US Business), och kommer att ingå i ledningsgruppen. Tillsättningen är en viktig milstolpe i den kommande kommersialiseringen av DiviTum[®] på den amerikanska marknaden.

2022-01-18T11:32:28+01:00March 25th, 2020 08:30|Regulatory|

Biovica strengthens its commercial leadership

 Uppsala, Sweden, March 25, 2020. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Robert Dann is joining the organization as SVP Marketing and US Business and will be part of the management team. The appointment marks a significant milestone in the upcoming commercialization of DiviTum[®] on the US market. 

2022-01-18T11:27:38+01:00March 25th, 2020 08:30|Regulatory|

Biovica ger uppdatering kring FDA-ansökan

Uppsala, Sverige, den 10:e mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget avser att lämna in en FDA-ansökan om marknadsgodkännande för DiviTum i tredje kvartalet 2020 och inte som tidigare meddelat i mitten av 2020.

2022-01-18T11:32:28+01:00March 10th, 2020 22:03|Regulatory|

Biovica provides updates on FDA application

Uppsala, Sweden, March 10, 2020. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the company intends to submit an FDA application for market approval of DiviTum in the third quarter of 2020 and not as previously announced in mid-2020.

2022-01-18T11:27:38+01:00March 10th, 2020 22:03|Regulatory|