Biovica ISO 13485:2016 certificate renewal

Uppsala, Sweden, October 25, 2019. Biovica, active in cancer diagnostics, announced today that the company has renewed their ISO 13485:2016 certificate for three years following an extensive renewal audit with the company’s accreditation body. The certificate covers the development, manufacturing and sale of DiviTum®. 

2021-10-27T02:44:52+02:00October 25th, 2019 11:28|News|

Biovicas ISO 13485:2016 certifikat förnyat

Uppsala, den 25 oktober 2019. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förnyat sitt ISO 13485:2016 certifikat för ytterligare tre år. Det innebär att Biovica fortsatt uppfyller de regulatoriska kraven för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets test DiviTum®.

2021-10-27T02:49:50+02:00October 25th, 2019 11:28|News|

Biovica will present at the Biomarkers & Precision Medicine Congress in San Diego

The 4th Annual Biomarkers & Precision Medicine Congress will be arranged October 8-9 in San Diego, USA. With increased focus on precision medicine follows a need to translate scientific progress into patient benefits through personalized healthcare. The focus of the Biomarker Congress is the discovery and clinical development of biomarkers and Biovica has been invited to present DiviTum®. The congress includes presentations, case studies and panel discussions with participants from global pharmaceutical and biotech companies, as well as academic institutions.

2021-10-27T02:44:52+02:00October 3rd, 2019 08:45|News|

Biovica presenterar på Biomarkers & Precision Medicine Congress i San Diego

The Biomarkers & Precision Medicine Congress arrangeras för 4:e året 8-9 oktober i San Diego, USA. Med ökat fokus på precision medicine följer ett behov att möjliggöra att den vetenskapliga utvecklingen kommer till nytta för patienten genom individanpassad behandling. Ett tema för kongressen är framtagande av biomarkörer samt deras kliniska utveckling och Biovica har bjudits in för att presentera DiviTum®. Kongressen omfattar presentationer, fallstudier och paneldiskussioner med deltagare från globala läkemedels- och bioteknikbolag samt forskare från universitet och akademiska institutioner.

2021-10-27T02:49:50+02:00October 3rd, 2019 08:45|News|

DiviTum® Included in New U.S. Cancer Study

Biovica and the SWOG Cancer Research Network have entered into an agreement to study the clinical benefit of DiviTum® using patient blood samples from SWOG 0226, a clinical trial that showed that women with metastatic hormone receptor-positive breast cancer live longer when they receive a combination of two anti-estrogen drugs.

2021-10-27T02:44:52+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

Biovica invites to telephone conference/audiocast

Uppsala, Sweden, September 18, 2019. Biovica invites investors, analysts and the media to a presentation where Anders Rylander, CEO, and Mattias Bergqvist, Clinical Development Director, comments on today’s announcement. The presentation will be held on 19 September 2019 at 10:00 CET and can be followed via telephone conference or audiocast.

2021-10-27T02:44:52+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

DiviTum® inkluderas i ny studie i USA

Biovica och SWOG Cancer Research Network har ingått avtal om att studera den kliniska nyttan av DiviTum® genom att analysera blodprov från patienter i SWOG S0226, en studie som påvisat att kvinnor med spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer lever längre om de får en kombination av två anti-hormonella behandlingar.

2021-10-27T02:49:50+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

Biovica bjuder in till telefonkonferens/audiocast

Uppsala, den 18 september 2019. Biovica bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation där Anders Rylander, CEO och Mattias Bergqvist, Clinical Development Director kommenterar dagens pressmeddelande. Presentationen kommer hållas den 19 september 2019 kl. 10.00 CET och kan följas per telefon eller audiocast.

2021-10-27T02:49:50+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

New scientific publication focuses on DiviTum® and highlights the need for biomarkers of CDK4/6 inhibitors

A new publication in the scientific journal Frontiers in Oncology, authored by researchers at the Prato hospital in Italy, emphasize the need to find and utilize biomarkers to identify early treatment resistance and predict the likelihood of successful treatment to a new group of drugs, CDK 4/6 inhibitors. The article focuses on biomarkers and highlights DiviTum® as a technology with great potential, strong rationale and already documented pre-clinical and clinical data to evaluate CDK4/6 inhibitor efficacy.

2021-10-27T02:44:52+02:00September 17th, 2019 08:00|News|

Ny vetenskaplig publikation lyfter fram DiviTum® och behovet av biomarkörer för CDK4/6-hämmare

En ny artikel har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology. Artikeln handlar om vikten av att finna och använda biomarkörer för att tidigt identifiera resistens och sannolikhet för en framgångsrik behandling med hjälp av en ny typ av läkemedel, CDK4/6-hämmare, för patienter med spridd bröstcancer. Författare av artikeln är forskare vid Pratosjukhuset i Italien. Artikeln lyfter fram DiviTum® som en teknologi med stor potential, stark vetenskaplig bakgrund och omfattande pre-klinisk och klinisk dokumentation att utvärdera effektivitet av CDK 4/6-hämmare.

2021-10-27T02:49:50+02:00September 17th, 2019 08:00|News|